Stevns Kommune og Region Sjælland samarbejder om at flytte Rødvig Station

Date: 29. september 2020
 • Portræt: Heino Knudsen og Anette Mortensen

  Heino Knudsen og Anette Mortensen gav i dag hinanden håndslag på at arbejde hen imod en flytning af Rødvig Station.

 • Portræt: Heino Knudsen og Anette Mortensen giver 'albuer'

  Heino Knudsen og Anette Mortensen gav i dag hinanden håndslag på at arbejde hen imod en flytning af Rødvig Station.

 • Forsiden af Rødvig Station

  Heino Knudsen og Anette Mortensen gav i dag hinanden håndslag på at arbejde hen imod en flytning af Rødvig Station.

 • Perronen ved Rødvig Station

  Heino Knudsen og Anette Mortensen gav i dag hinanden håndslag på at arbejde hen imod en flytning af Rødvig Station.

 • Kig mod flinteovnen og Christiansø fra Rødvig Station.

  Heino Knudsen og Anette Mortensen gav i dag hinanden håndslag på at arbejde hen imod en flytning af Rødvig Station.

Stevns Kommune har ønsket at flytte Rødvig Station længe. Politisk vilje hos kommunen og Region Sjælland og et ønske om at udvikle både den kollektive trafik, tilbuddet til borgerne i Rødvig ...

... og området ved den nuværende station betyder, at der nu åbner sig nye muligheder.

For at kunne tage næste skridt har først kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune og siden Regionsrådet i Region Sjælland bemyndiget borgmesteren og regionsrådsformanden til at forhandle en samarbejdsaftale på plads.

Den aftale blev underskrevet i dag på Rødvig Station.

'Det har været et ønske i 40 år at flytte Rødvig Station, og det blev senest bekræftet, da vi sammen med borgerne i Rødvig lavede en udviklingsplan for byen i 2016. Sådan som vi ønsker at udvikle Rødvig som by, ligger stationen uhensigtsmæssigt, og får en mere central beliggenhed for byens borgere, hvis den ligger nord for Vemmetoftevej. Med stationen flyttet kan vi tage næste skridt i at realisere udviklingsplanen for Rødvig, og endelig komme i gang med at etablere en grøn, rekreativ kile gennem byen der, hvor togbanen nu optager plads', fortæller borgmester Anette Mortensen, og glæder sig over den nye aftale.

I aftalen giver Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet hinanden håndslag på at gå proaktivt ind i projektet med en fælles ambition om at nå i mål.

Formand for Region Sjælland, Heino Knudsen supplerer:

’Flytningen af Rødvig Station er et fælles projekt sammen med Stevns Kommune. Jeg er glad for, at vi har lavet en aftale, hvor flytningen vil kunne kan lade sig gøre samtidig med den forestående sporrenovering af Østbanen, hvis vi får den nødvendige medfinansiering fra Christiansborg til renoveringen. En mere central beliggenhed kan bidrage til at give flere passagerer og udvikle området omkring Rødvig, hvilket vil være godt for den kollektive trafik, for Lokalbanen og for Rødvig’, siger Heino Knudsen.

Den endelige, juridisk bindende aftale skal være i hus den 30. november 2020.

Hvad koster det?

Det koster ca. 30 mio kr. at flytte Rødvig Station, men fordi det kan ske i sammenhæng med renovering af skinnerne på Østbanen kan det gøres for 23 mio. kr.

Den udgift er Region Sjælland og Stevns Kommune villig til at dele, da flytning af stationen giver en række fordele i form af lavere driftsudgifter for Lokaltog, som primært er finansieret af Region Sjælland. Besparelsen lyder på ca. 12 mio. kr. fordelt over 10 år, fordi Lokaltog ikke skal renovere den gamle stationsbygning, kommer til at køre færre kilometer samt forventer et stigende antal passagerindtægter.

Udover udgiften på 23 mio. kr. kan der komme visse anlægsudgifter i forbindelse med opførelsen af den nye station (f.eks. parkering).

Realisering af flytningen af Rødvig Station forudsætter, at der findes penge til renovering af Østbanens skinner.

Flytning af Rødvig Station

Det har været et ønske at flytte Rødvig Station meget længe:

1980: Lokalplan 12 med lokal involvering – fremlægger perspektiverne i at flytte stationen.

2007: Lokalplan 62 med lokal involvering – foreløbig reservering af areal nord for Vemmetoftevej til evt. placering af station og sportshal.

2016: Udviklingsplan for Rødvig i samarbejde med Rødvigs borgere – perspektiver for udvikling af Rødvig som by. Noget af planen er allerede realiseret – f.eks. Sydstevnshallen – mens andre dele stadig er på tegnebrættet. Herunder flytningen af Rødvig Station.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33
Heino Knudsen
Formand
Regionsrådet
Mobil: 51 14 54 96

Sidst opdateret

29.09.2020