Stevns Kommune får ny beskæftigelsesplan

Date: 18. december 2019
Kommunalbestyrelsen godkendte i går en beskæftigelsesplan for 2020, der sætter ind på en virksomhedsrettet indsats og hyppige samtaler med den ledige.

'I Stevns Kommune ligger andelen af borgere, der er i beskæftigelse, højt, og samtidig ser vi et fald i antallet, som modtager ydelser. Men der er høje forventninger til os, og med den nye beskæftigelsesplan er der nu lagt en plan med mål for at gøre det endnu bedre,’ fortæller Anette Mortensen, borgmester i Stevns Kommune, og tilføjer:

’Med planen lægges der særligt vægt på to områder for 2020. Det handler om at skabe en virksomhedsrettet indsats for den ledige, f.eks. virksomhedspraktik og løntilskud - fordi vi ved, at virkeligheden virker. Derudover bliver ledige borgere fremover tilbudt hyppigere samtaler for hurtigere at komme i beskæftigelse’, slutter hun.

Andre nye tiltag for næste år bliver bl.a., at den ledige selv vil kunne booke tid til en samtale hos Jobcenteret, og at der sættes endnu mere fokus på at styrke CV’et, således at den lediges kompetencer og erfaringer i højere grad synliggøres og målrettes relevante virksomheder.

Forenkling af lov om beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesplanen giver ligeledes et billede af de ændringer, der kommer til at præge beskæftigelsesområdet i 2020. Fra 1. januar 2020 træder en ny forenklet lovgivning på området i kraft, der medfører, at Stevns Kommune i højere grad kan tilrettelægge individuelle forløb med udgangspunkt i det, der skaber fremskridt for den enkelte borger.

Afsæt for beskæftigelsesplanen

Stevns Kommune skal hvert år udarbejde en ny beskæftigelsesplan for det kommende års arbejde. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i beskæftigelsesministerens udmeldte mål. Udover de mål, som står i beskæftigelsesplanen, udfører Stevns Kommune jævnligt målinger, som skal sikre, at kvaliteten af arbejdet lever op til målene.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

18.12.2019