Stevns genaktiverer nødberedskabet i sundhedssektoren

Date: 23. december 2020
Når presset stiger på hospitalerne på grund af mange indlæggelser med Corona, stiger presset i kommunerne også, fordi flere patienter bliver udskrevet tidligere end ellers.

De patienter skal Stevns drage omsorg for, og derfor har Stevns Kommune nu genaktiveret sit nødberedskab og etableret ekstra sengepladser.

'Vi er nødt til at forberede os, hvis sygehusene må udskrive flere patienter til pleje og omsorg i kommunerne på grund af stor stigning i antallet af Covid-indlagte. Det er patienter, som normalt først ville blive udskrevet, når de kunne klare sig i eget hjem, evt. med støtte fra kommunen, men nu skal de have en sengeplads lokalt. De kan have mange forskellige plejebehov, og nogle kan f.eks. være smittede med Covid-19', fortæller borgmester Anette Mortensen.

Hun tilføjer:

'Derfor har vi genaktiveret vores nødberedskab fra forsommeren, hvor vi var klar til at løse opgaven, hvis behovet skulle opstå. Det gjorde det heldigvis ikke dengang, og det håber jeg heller ikke, det gør nu. Hvis det alligevel bliver aktuelt, skal stevnsboerne vide, at vi er parat til at yde den hjælp og støtte, de har behov for'.

Herudover kan det blive nødvendigt at justere i den tildelte service til borgerne, hvis det skulle blive nødvendigt at flytte personale til de vigtigste opgaver med det største behov. Stevns Kommune forventer, at regeringen snart udsteder de nødbekendtgørelser, som giver adgang til dette, og som også var gældende under 1. bølge af Corona-smitten i foråret.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

23.12.2020