Stevns får 720.000 kr. til projekt om kystbeskyttelse

Date: 28. juni 2021
Stevns Kommune skal udvikle scenarier for fælles kystbeskyttelse i Strøby Egede. Projektet støttes af partnerskabet ’Byerne og det stigende havvand’ mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania.

Kysten i Strøby Egede er præget af gammel kystbeskyttelse, som ikke i tilstrækkelig grad beskytter mod havstigning og voldsommere stormflodshændelser. Med projektet ønsker Stevns Kommune at nå frem til fælles løsninger, som øger den rekreative adgang til kysten, understøtter byudviklingen, skaber bedre stiforbindelser, styrker kystbeskyttelsen og hænger godt sammen med en fremtidig naturpark for Tryggevælde Å.

’Vi står med nogle udfordringer omkring kystbeskyttelse, adgang langs stranden, risiko for oversvøm-melse og meget trafik tæt på kysten. Vi har derfor brug for at undersøgt, hvordan vi kan gribe problemerne an på en smart og langtidsholdbar måde. Vi er stolte over at have fået midlerne, og at vi nu skal bruge dem til at blive endnu klogere på fremtiden omkring Strøby Egede’, siger Flemming Petersen, formand for Plan, Miljø og Teknik i Stevns Kommune.

Projektet starter op i slutningen af august 2021. Undervejs i projektet vil borgere og virksomheder blive inviteret til møder (online og fysisk) om forskellige scenarier for kystbeskyttelse og for byens møde med havet. Hovedresultatet af projektet er en politisk vedtaget vision og strategi for den fremtidige kystbeskyttelse af Strøby Egede. 

Stevns Kommune arbejder for at Strøby Egede skal være beskyttet til samme niveau som Køge Kommune, altså til en stormflod svarende til 1872-stormen (op til kote 2,80 m).

Projektet forventes afsluttet inden udgangen af 2022.

Med projektet forventer Stevns Kommune at stå stærkt ved fremtidige ansøgninger til fonde i forhold til den fysiske gennemførsel af fælles kystbeskyttelse. Målet i de næste 1-1½ års tid er at nå frem til en fælles, fagligt velfunderet, kystteknisk god løsning, som samtidig skaber bedre rekreative rammer og plads til byudvikling og naturpark - og samtidig er en løsning, som vil gavne borgere og erhvervsliv i Strøby Egede. 

På den lidt længere bane er målet at søge staten og fonde om tilskud til et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse – og forhåbentligt få det gennemført senest i 2025. Borgere og kommunen vil også skulle bidrage til det fælles projekt. 

Realdania støtter projektet med 720.000 kr. Stevns Kommune har afsat et tilsvarende beløb til projek-tet på anlægsbudgettet for klimatilpasning og stormflodssikring. 

Stevns Kommune forventer at vælge rådgivere til projektet i løbet august måned.

Kontakt

Flemming Petersen
Formand
Plan, Miljø og Teknik
Mobil: 21 46 89 63

Sidst opdateret

28.06.2021