Steen S. Hansen får orlov fra kommunalbestyrelsen

Date: 25. marts 2021
Steen S. Hansen (A) har anmodet om orlov fra kommunalbestyrelsesarbejdet i to måneder af helbredsmæssige årsager. Steen S. Hansens plads overtages i orlovsperioden af Mogens Hansen (A).

Kommunalbestyrelsen bevilgede orloven torsdag aften.

KB-medlem Steen S. Hansen har følgende hverv udover sin repræsentation i kommunalbestyrelsen:

 • 1. viceborgmester
  Posten overtages af Henning Urban Dam Nielsen
   
 • Medlem i økonomiudvalget (næstformand).
  Udvalgspladsen overtages af Mogens Hansen.
  Udvalget vælger ny, midlertidig næstformand på først kommende møde.
   
 • Medlem i Børn, Unge og Læring (formand)
  Udvalgspladsen overtages af Mogens Hansen.
  Formandsposten varetages i fraværsperioden af Janne Halvor Jensen, som i dag er næstformand. 
   
 • Repræsentant ved KL – delegeretmøde
  Stedfortræder er Steen Nielsen (A)
   
 • Repræsentant, bestyrelsen for Ellegårdskollegiet
  Stedfortræder er Flemming Petersen (V)
   
 • Repræsentant, Movia
  Stedfortræder er Bjarne Nielsen (V)
   
 • Repræsentant, Rødvig Fiskerihavns bestyrelse
  Stedfortræder er Steen Nielsen (A)

Steen S. Hansens orlov starter med virkning fra mandag den 29. marts og forventelig to måneder frem.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

26.03.2021