Statsvejen er er med i regeringens udspil til ny infrastrukturaftale

Date: 08. april 2021
Regeringen har i dag lagt et udspil frem til en infrastrukturaftale, som nu skal til forhandling mellem folketingets partier.

I forslaget er der sat penge af til en statsvej fra Stevns til sydmotorvejen, men ikke til fornyelse af skinnerne på Østbanen.

I den forbindelse udtaler borgmester, Anette Mortensen:

'Det glæder mig rigtig meget, at økonomien til statsvejen nu er afsat, for det er en klar anerkendelse af, at vi i Stevns er stærkt udfordret på vores infrastruktur, og det skal der gøres noget ved. Jeg ser derfor frem til den kommende proces, som skal fastlægge hvornår vejen kan etableres og vejens præcise placering.'

Samtidig med glæden over, at regeringen nu har sat den nødvendige økonomi af til statsvejen, afventer Stevns Kommune fortsat en afklaring omkring Østbanen.

'Det er ikke altafgørende for mig, om økonomien til udskiftning af Øsbanens skinner kommer som en del af en infrastrukturaftale nu eller senere i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne. Bare den kommer. Det havde dog været rart med en afklaring nu, for stevnsboerne har behov for vished om, at vi også har en lokalbane i fremtiden, som kan honorere de behov, vi har som pendlerkommune. Jeg ser derfor frem til de kommende forhandlinger af såvel infrastruktaftalen som økonomiaftalen og forventer et godt resultat for Østbanen og Stevns'.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

08.04.2021