Spørgsmål og svar fra verdensarvsdagen d. 30 juni

Dato: 13. juli 2017
Vi samlede alle de spørgsmål der blev stillet i salen til verdensarvsdagen 2017. Nogle blev stillet højt og fik svar med det samme, andre blev noteret på kort. Alle spørgsmål er samlet og besvaret.

Spørgsmål og svar

Fold alle ud
 • Hvordan sikrer man, at besøgscenter som portal også leder gæster rundt? Også til Rødvig? Er der tænkt skiltning ind?

  Ved skiltning og ved brochurer og generel formidling af de enkelte attraktioner.

  Bjørn Voltzmann, vicekommunaldirektør, Stevns Kommune

 • Kan kommunen bede arkitekten til besøgscentret om at bruge kalk/kridtmaterialer i byggeriet?

  Ja, det er bestemt en mulighed, men der er ikke taget endelig stilling til det spørgsmål endnu.

  Bjørn Voltzmann, vicekommunaldirektør, Stevns Kommune

 • Hvordan hænger det sammen med et forventet besøgstal på 43.000, hvis det først er selvbærende med et besøgstal på 75.000 besøgende?

  Vi ønsker ikke at sætte urealistiske høje besøgstal til en start. Målet er selvfølgelig at der skal blive selvbærende på sigt.

  Bjørn Voltzmann, vicekommunaldirektør, Stevns Kommune

 • Kan man sammenligne andre museer, fx Tirpitz og Moesgaard med besøgscentret på Stevns i forhold til besøgstal og om kommunerne spæder til?

  Ja, det kan man godt.

  Bjørn Voltzmann, vicekommunaldirektør, Stevns Kommune

 • Tænker man mulighederne ind for at formidle den lokale kulturhistorie fx med augmented reality (som fx en app, hvor man kigger på sin telefon og ser stenskærerne arbejde på klinten, når man står det sted, red.) og tiltrække børn med dinosaur-fortællinger?

  Ja, det er helt sikker sådanne tiltag vi også forventer at se.

  Bjørn Voltzmann, vicekommunaldirektør, Stevns Kommune

 • Hvor mange Bed&Breakfasts er med i netværket for B&B?

  Der er pt. 15 Bed&Breakfasts med i netværket på Stevns.

  Thor Nielsen, turismekonsulent, Stevns

 • Det kan være svært at sidde til borgermøder om noget meget lokalt, fx Boesdal, hvor hele Stevns deltager. Kan man holde særskilte møder med de nære lokale?

  Det er planen, at i forbindelse med fx besøgscentret, netop at holde borgermøder først med de der bliver umiddelbart berørt, og så efter have de store borgermøder.

  Bjørn Voltzmann, vicekommunaldirektør Stevns Kommune

 • Er formidlingsdelen af besøgscentret allerede finansieret af en fond?

  Nej. Det er en samlet fondsansøgning for både arkitektur og formidling, som vi afventer svar på.

  Bjørn Voltzmann, vicekommunaldirektør Stevns Kommune

 • Kan arrangementer i Boesdal afholdes som de plejer, når besøgscentret er etableret?

  Vi kan ikke garantere at alle arrangementer kan afholdes som de plejer, men vi arbejder for, at så meget som muligt er som det har været før. Så skal nogle arrangementer nok justeres, fx motorløbet, men der er ikke planer om at lukke af for arrangementerne. 

  Bjørn Voltzmann, vicekommunaldirektør Stevns Kommune

 • Er det rigtigt, at en fond har sagt, at hvis de skal være med, så vil de ikke have andre med?

  Nej, det er ikke korrekt. Faktisk er det sådan at projektet skal finansieres af flere fonde i samarbejde, da ingen kan kaste så stort et beløb ind alene.

  Bjørn Voltzmann, vicekommunaldirektør Stevns Kommune

 • Hvor går strandbeskyttelseszonen i Boesdal?

  Ca. til den nordlige kant af "hullet".

 • Hvad er tankerne om placering af parkeringspladser ved Boesdal - hvad er bestemt til at indgå i arkitektkonkurrencen?

  Parkeringspladserne skal placeres på det høje plateau - den endelige placering skal indgå i arkitektkonkurrencen.

 • Ødelægger placeringen af besøgscentret i den del af Boesdal ikke herlighedsværdien og det spektakulære vue når man ankommer?

  Det er bestemt ikke planen, og vi har det med i vores arbejde med besøgscentret.

 • Hvorfor er det, at besøgscentret skal ligge netop i den del af Boesdal Kalkbrud?

  Det meste af hullet i Boesdal er omfattet af det der hedder beskyttet § 3 områder. Så der er ikke så mange muligheder for at bygge.

 • Hvordan fungerer processen med fondsansøgninger til besøgscentret? Er aftalerne lavet på forhånd/Er ansøgningen proforma?

  Nej, der er ikke aftalt noget på forhånd.

Sidst opdateret

13.07.2017