Søg om tilskud til etablering af bredbånd i dit lokalområde

Date: 26. maj 2021
Ansøgningsrunden til Bredbåndpuljen 2021 er åbnet. I år er der afsat 100 mio. kr. til puljen, og Energistyrelsen afvikler i den kommende tid en række informationsmøder rundt om i landet.

Bredbåndspuljen giver igen i år mulighed for at etablere lokale bredbåndsprojekter med tilskud. Bredbåndspuljen yder støtte til lokale bredbåndsprojekter i områder med dårlig dækning. Du kan se, om din adresse er tilskudsberettiget på Energistyrelsens bredbåndskort.

Tilskud til etablering af bredbånd i området med dårlig internet dækning

Puljen er målrettet de dårligst dækkede adresser i Danmark, hvor det er sværest at få bedre bredbånd på kommercielle vilkår.

’Bredbåndspuljen giver muligheder for at få bredbånd frem til områder med langsomt internet, og det kræver noget benarbejde, og at man går sammen i sit lokalområde og sender en ansøgning’, fortæller Jakob Splidsboel, erhvervs- og udviklingskonsulent i Stevns Kommune og tilføjer:

’Et bredbåndsprojekt kræver lokal opbakning. Man skal slå sig sammen i lokalområdet for at kunne søge om tilskud, da det ikke er muligt at søge bredbåndspuljen som enkeltperson. Derudover vurderes alle ansøgninger ud fra et pointsystem, hvor hvert projekt tildeles point ud fra en række objektive kriterier. Stevns Kommune ønsker at ansøgningerne står så stærkt som muligt, i forhold til de stramme kriterier, der er for at få del i puljen og tilbyder derfor igen i år at hjælpe jer i gang med processen. Måske kan vi forbedre ansøgningen sammen og dermed øge muligheden for at få så meget bredbånd til Stevns Kommune som muligt’.

I 2020 var der fire projekter med i alt 249 adresser i Stevns Kommune, som opnåede at blive støtteberettigede, hvilket betyder en bedre bredbåndsdækning i Stevns Kommune.

Egenbetaling og mulighed for tilskud fra Stevns Kommune

Det er et krav, at der i projektet indgår en egenbetaling på mindst 4.000 kr. pr. adresse. For at øge sandsynligheden for, at ansøgerne fra Stevns Kommune får del i Bredbåndspuljen, har Stevns Kommune igen i år afsat en kommunal tilskudspulje, som fordeles blandt kommende ansøgere fra Stevns Kommune. Tilskuddet fra Stevns Kommune afhænger af antallet der ansøger om tilskud.

Informationsmøder og vejledning

Det er ikke helt enkelt at søge om tilskud fra Bredbåndspuljen. Derfor afholder Energistyrelsen informationsmøder rundt i landet for at fortælle om ansøgningsprocessen. Den 2. juni afholdes et informationsmøde i Lejre og den 3. juni afholdes et online informationsmøde. Tilmeld dig et af møde.

Stevns Kommune kan også hjælpe jer i gang med processen. Kom med et udkast til et projektforslag, som I allerede ved flere i lokalområdet er interesseret i, så der er en reel mulighed for, at det kan gennemføres.

Skriv til udvikling@stevns.dk, hvis du har et forslag til et bredbåndsprojekt, du gerne vil tale om eller ønsker hjælp til at komme i gang med.

Frist for annoncering af projekter 20. september 

Der er frist for at annoncere et bredbåndsprojekt den 20. september. Den endelig ansøgningsfrist for annoncerede projekter er d. 25. oktober. 

Fakta:

  • Der er afsat 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen i 2021. Puljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse i landzone og sommerhusområder.
  • Bredbåndspuljen er efterspørgselsdrevet. Man skal slå sig sammen lokalt og organisere et projekt, som kan søge om tilskud. De deltagende adresser skal bidrage med en egenbetaling på mindst 4.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. Det samme skal den bredbåndsudbyder, som skal stå for udrulningen i projektet.
  • Der er mulighed for at søge tilskud til adresser med dårlig bredbåndsdækning – og hvor der ikke foreligger konkrete planer for bedre dækning inden for de kommende tre år. Dårlig bredbåndsdækning indebærer, at det ikke må være muligt at få en bredbåndsforbindelse på adressen, hvor hastighederne overstiger 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.
  • Den infrastruktur, der etableres med tilskud fra bredbåndspuljen, skal kunne levere stabile, oplevede hastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.
  • P.t. er der registreret cirka 50.000 tilskudsberettigede adresser. Se om din adresse er tilskudsberettiget.
  • Bredbåndspuljen blev etableret i 2016. I perioden 2016-2020 er der givet tilsagn om tilskud til hurtigt bredbånd til 379 projekter, som samlet omfatter ca. 21.000 adresser.

Kontakt

Jakob Lykke Splidsboel
Erhvervs- og Udviklingskonsulent
Mobil: 21 54 80 46

Sidst opdateret

26.05.2021