Skoleindskrivning 2018/2019

Dato: 31. oktober 2017
Tiden er nu inde til indskrivning til 0. klasse og skolefritidsordning (SFO) for skoleåret 2018/19.

Børn begynder normalt i 0. klasse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

Sådan indskrives dit barn:

Indskrivningen sker digitalt det vil sige, at du bruger din NemID til at logge dig på med. Du kan få nærmere information om indskrivningen under "Mit barn skal starte i skole", hvor der også er link til selve indskrivningen.

Du kan også få hjælp til indskrivningen på skolens kontor. På ovennævnte side finder du link til skolernes hjemmesider.

Ønsker I anden skole end distriktsskolen, skal I også benytte den digitale indskrivning.

Senest 15. december 2017 bedes du indskrive dit barn.

Tilmelding til skolefritidsordning (SFO):

På Hotherskolen og Strøbyskolen begynder de kommende elever til 0. klasse i SFO pr. 1. april. Efter indskrivning til skole får du mulighed for at fortsætte med tilmelding til SFO. Frem til skolestart er SFO et heldagstilbud, dvs. I tilmeldes både morgen- og eftermiddagsmodul.

Store Heddinge Skole har rullende skolestart, hvilket betyder, at eleverne begynder i SFO samtidig med, at de begynder i skole. Derfor skal I tilmelde barnet til SFO via digital pladsanvisning.

Vi glæder os til at modtage dit barn i Stevns Kommunes folkeskoler.

Sidst opdateret

01.11.2017