Sirenerne testes onsdag den 6. maj klokken 12

Date: 05. maj 2020
Traditionen tro er den første onsdag i maj, dagen hvor sirenevarslingssystemet testes med lyd over hele landet. 

Hver nat testes sirenevarslingssystemet uden lyd. Men én gang om året skal systemet også testes med lyd. Siden 1994 er det sket på den første onsdag i maj kl. 12.
Sirenevarslingssystemet kan umiddelbart virke både omstændeligt og utidssvarende, men sirenerne er fortsat et meget vigtigt redskab for det danske beredskab.

Beredskabsinspektør Dan Skjoldborg udtaler:

'Sirenerne er et effektivt værktøj til at varsle mange borgere på en gang.'

I dag bruges sirenerne typisk i tilfælde af voldsom røgudvikling fra en brand eller udslip af farlige stoffer. På landsplan er der opsat 1.078 sirener i byområder med flere end 1.000 indbyggere, og sirenerne kan høres af cirka 80 procent af befolkningen. I områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle med mobile sirener.

Det seneste år har sirenerne ikke været brugt i forbindelser med episoder i Solrød, Stevns og Køge Kommuner.

Sirenevarslingen signalerer, at borgerne skal gå indenfor, lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlægget. Herefter bør man afvente yderligere information hos DR og TV 2. Og så er der én vigtig ting, man ikke skal gøre – hverken onsdag middag, eller når sirenerne lyder for alvor:

'Det er vigtigt, at man ikke ringer 1-1-2, da det kan blokere for livsvigtige opkald. Man bør kun ringe 1-1-2, når man har akut brug for brandvæsen, ambulance eller politi,' fortæller beredskabsinspektør Dan Skjoldborg:

Under testen onsdag den 6. maj 2020 vil der lyde tre signaler:

  • Varslingssignalet lyder: Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.
  • Varslingssignalet gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.
  • Afvarslingssignal: Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang, ensartet tone, som varer 45 sekunder

 

Kontakt

ETK Brand & Redning
Tlf.: 56 67 67 10

Sidst opdateret

05.05.2020