Sammen om fastholdelse – ny tilgang til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Stevns Kommune

Date: 29. maj 2019
En tidlig indsats på arbejdspladsen i tæt samarbejde med arbejdsgiver har vist gode resultater for sygedagpengemodtagere i Stevns Kommune.

Stevns Kommune har i det seneste år deltaget i projektet 'Sammen om fastholdelse', som er igangsat af STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering). Erfaringerne fra projektet har været så positive, at Stevns Kommune har valgt at fortsætte med denne opfølgningsmodel efter projektets afslutning. Projektet har bekræftet nødvendigheden af et tæt samarbejde med virksomhederne. Derfor ønsker Stevns jobcenter nu at sætte endnu større fokus på at styrke samarbejdet med erhvervslivet for derigennem at sikre lavt sygefravær samt fastholdelse af medarbejdere på arbejdspladsen.

Projektet tager udgangspunkt i Carsten Koch-rapporten (2015): nye veje mod job, som indikerer at tidlige indsatser, der inddrager arbejdspladsen øger sandsynligheden for tilbagevenden til beskæftigelse. Derfor har kommunen i projektperioden afholdt første samtale med sygemeldte borgere på arbejdspladsen inden for de første 5-7 uger. Dette for at sikre en hurtig tilbagevenden til arbejde og fastholdelse til arbejdsmarkedet. Målet er, at man gennem dialog kan igangsætte tiltag og tilpasninger, som gør at medarbejderen hurtigere kan vende helt eller delvist tilbage i arbejde. Ved at afholde samtalen på virksomheden sikres større fokus på tilbagevenden og hvilke konkrete tiltag, der skal til for hel eller delvis tilbagevenden til arbejde. Samtidig sikres medarbejderens tilknytning til arbejdsmarkedet og der faciliteres til en god dialog mellem de involverede parter. Som en del af projektet har Quick Care bistået med viden og udarbejdelse af metodebeskrivelser. Quick Care er landets største leverandør af beskæftigelsesrettede indsatser og har et tæt samarbejde med Stevns Jobcenter med understøttende indsatser for sygedagpengemodtagere.

Jobcenter Stevns har løbende evalueret samarbejdet med de lokale virksomheder. 

Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen viser en høj grad af tilfredshed med samarbejdet. På en skala fra 1-6 scorer virksomhederne 5,7 på udsagnet:

'Jeg vil benytte Jobcenter Stevns til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere en anden gang”. Generelt ligger den gennemsnitlige tilfredshedsscore på over 5 ud af 6 og kommunen har scoret særligt godt på at være tilgængelige, imødekommende og støttende. Regitze Hansen, institutionsleder ved Børnehuset Diamanten udtaler:  

'Det er fantastisk. Det er et samarbejde man kan bruge til noget, for alle involverede er til stede. Man får afklaret, hvad alles roller i den pågældende sag er. Det var rigtig positivt, at det blev holdt på arbejdspladsen, så medarbejderen fastholdte sin tilknytning til arbejdspladsen'.

Fastholdelseskonsulenten fungerer som støtte for både den sygemeldte borger og arbejdspladsen. Konsulenten kan bidrage med rådgivning i regler og støttemuligheder til arbejdspladsen, så alle parter får den mest hensigtsmæssige ordning. Michael Thimgaard, Partner hos Holmris B8 A/S har også samarbejdet med kommunen omkring en sygemeldt borger, og han udtaler:

'Fastholdelseskonsulenten har været rigtig god til at forklare alle regler, så jeg har fået forståelse for, hvad de handler om. Det har været en fin dialog. Det er et godt initiativ'.

Mikkel Lundemann Rasmussen, der er formand for arbejdsmarked, erhverv og turisme, angiver at han er tilfreds med at der er et stort fokus på at hjælpe arbejdsgiverne, når de har en sygemeldt medarbejder. Han påpeger desuden at det er vigtigt at sætte hurtigt ind med de rigtige værktøjer, da alle erfaringer viser, at jo længere tid en medarbejder er sygemeldt, jo større er risikoen for, at medarbejderen aldrig vender tilbage til jobbet. Det kan derfor altid betale sig at starte dialogen om arbejdsfastholdelse og tilbagevenden til arbejde så tidligt som muligt. Mikkel Lundemann Rasmussen fremhæver at projektet giver god mening i forlængelse af den Fast Track-ordning jobcenter Stevns allerede gør brug af: 

'Det giver jobcenteret en unik mulighed for at sætte hurtigere ind med relevant støtte og konkrete redskaber i en måske svær situation med en sygemeldt medarbejder'.

Fakta om projekt 'Sammen om fastholdelse

Projektet er igangsat af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). 19 kommuner har deltaget i projektet, der løb fra november 2017 til december 2018. Jobcenteret kontakter de virksomheder, der har søgt refusion for sygedagpenge med en forventet fraværsperiode på over 8 uger. Medarbejder og arbejdsgiver indkaldes til en opfølgnings- og fastholdelsessamtale inden for de første 5-7 uger.  

Målgruppe 

Målgruppen består af nye sygedagpengemodtagere med arbejdsforhold, som forventer et fravær fra arbejdspladsen på mere end 8 uger. I projektet foregår første samtale med Jobcenteret på den sygemeldtes arbejdsplads. Til samtalen er både den sygemeldte, arbejdsgiver og jobcentrets fastholdelseskonsulent til stede. Modellen skal bidrage til hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen samt fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Tilbud 

Jobcentret bidrager med rådgivning og information om støttemuligheder, så den sygemeldte og arbejdspladsen får den mest hensigtsmæssige ordning. Målet er at støtte både arbejdspladsen og den sygemeldte. På den måde fastholder arbejdspladsen en dygtig medarbejder og den sygemeldte bevarer kontakten til sin arbejdsplads. Dette er med til at mindske risikoen for et langvarigt sygefravær.

Kontakt

Mikkel Lundemann Rasmussen
Formand
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Mobil: 21 46 89 99
Susanne Yndal
Afdelingsleder
Mobil: 21 27 59 89
Mette Nielsen
Quick Care
Mobil: 29 39 93 88
Regitze Hansen
Leder
Børnehuset Diamanten
Mobil: 56 28 69 65

Sidst opdateret

29.05.2019