Politiske møder under nedlukningen

Date: 13. marts 2020
Stevns Kommune er lukket ned, og det påvirker også den politiske mødeaktivitet.

Pt. er der planlagt et møde i Økonomiudvalget den 25. marts, og herefter afventer Stevns Kommune en udmelding fra KL i forhold til at afholde det efterfølgende møde i Kommunalbestyrelsen den 26. marts.

'Et Kommunalbestyrelsesmøde er et offentligt møde, hvor både borgere og presse frit kan deltage. Det er deres frie demokratiske ret, men lige nu flugter det dårligt at samle mange mennesker i et mindre rum med Regeringens ønske om at begrænse smitte med coronavirus. Derfor afventer vi en central udmelding om, hvordan vi skal håndtere det åbne møde', fortæller borgmester Anette Mortensen.

Det planlagte møde i Økonomiudvalget kan afvikles som et telefonmøde eller via Skype, men ønsker et medlem mødet afviklet ved fysisk tilstedeværelse afvikles mødet i et lokale, hvor der er plads til afstand mellem mødedeltagerne.

Hvorfor ikke aflyse de politiske møder under nedlukningen?

Regeringen har et stort ønske om at holde mest mulig gang i den private sektor af hensyn til Danmarks samlede økonomi. Flere af sagerne til politisk beslutning handler om at bevilge penge til anlægsopgaver, f.eks. istand-sættelse af bygninger, og de opgaver vil stoppe, hvis der ikke frigives penge til det.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

13.03.2020