Stevns Kommune ansætter boligsocial integrations-medarbejder

Dato: 31. marts 2017
  • Borgermøde om integration

    Den nye medarbejder skal arbejde på Mandehoved.

Derfor ansætter Stevns Kommune nu en boligsocial integrationsmedarbejder, der skal hjælpe flygtningene i kommunen godt på vej. Det besluttede Kommunalbestyrelsen i går.

’Lige nu bor der 227 flygtninge i Stevns Kommune, og 53 flere er på vej i 2017, har vi fået at vide af Udlændingestyrelsen. Alle sammen mennesker, som er i en sårbar situation med en svær opgave foran sig i forhold til at integrere sig i det danske samfund. Det har vi som kommune en forpligtelse til at hjælpe dem med. I forvejen yder de mange frivillige i Stevns Kommune et stort arbejde for at hjælpe flygtningene, og vores nye medarbejders opgaver ligger i forlængelse af den indsats’, fastslår borgmester Mogens Haugaard Nielsen.

Af de 227 nuværende flygtninge i Stevns Kommune er de 52 af dem børn.

’Med en boligsocial integrationsmedarbejder på Mandehoved, hvor de fleste af kommunens flygtninge bor, kommer vi meget tættere på de mennesker, som har brug for hjælp, så vi kan støtte og vejlede dem i de daglige opgaver på stedet. Vi skal f.eks. hjælpe dem til at forstå de danske arbejdsmarkedsforhold, og så kan der være den helt nære opgave som f.eks. at bruge NemID, bestille tid hos lægen osv. Noget som er let for os, som er vant til det, men som kan være uoverskueligt, når man ikke kender det danske samfund’, slutter Mogens Haugaard Nielsen.

Opgaver for den boligsociale integrationsmedarbejder

Hovedopgaven for den boligsociale medarbejder er at støtte og vejlede borgerne i praktiske gøremål og inddrage dem i de daglige opgaver på stedet således, at den enkelte borger får:

  • viden om, indsigt i og færdigheder i relation til danske arbejdsmarkedsforhold, herunder opgaver, rutiner, forventninger og normer
  • styrket og vedligeholdt sine personlige og praktiske kompetencer
  • styrket sin dansksproglige progression, herunder tilegnelse af alment ordforråd
  • ejerskab for Mandehoveds vedligeholdelse.

Herudover er der en række opgaver, som følger med at bo på Mandehoved, hvorfor medarbejderen skal:

  • introducere og håndhæve husorden og rengøringsplaner
  • støtte beboerne i at vedligeholde området og holde det pænt
  • tage imod nye flygtninge og indrette boligen sammen med dem.

Kontakt

Mogens Haugaard Nielsen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 23 37 55 87

Sidst opdateret

31.03.2017