Stevns godkender forslag til kommuneplan 2017

Dato: 30. juni 2017

Denne gang har Stevns' kommuneplan fået en digital form, som gør planen mere tilgængelig og lettere at finde rundt i både for politikere og borgere. 

’Kommuneplanen er kommunalbestyrelsens samlede bud på den udvikling, som skal danne ramme for byer, landskaber, service og tilbud de kommende 12 år. I kommuneplanen behandler vi blandt andet vigtige emner som natur og miljø, arealanvendelse, trafik, bosætning og erhverv. Stevns Kommuneplan 2017 bygger videre på Kommuneplan 13, men har fået en ny struktur, som bygger på de seks temaer Bosætning, Erhverv, Natur, Infrastruktur, Sundhed og Fritidsliv samt Klima og Miljø. Det bedste er, at den nu er digital, så den bliver mere brugervenlighed’, fortæller borgmester Mogens Haugaard Nielsen.  

Alle har mulighed for at komme med indsigelser, kommentarer eller andre bemærkninger til forslaget. Høringssvar skrives direkte fra den digitale kommuneplan. Du kan få hjælp til det på borgermøderne, hvis du er i tvivl om, hvordan du gør.

Borgermøder

I høringsperioden afholder Stevns Kommune to borgermøder, hvor forslaget præsenteres og du får mulighed for at søge oplysninger i kommuneplanen. Under overskriften 'Kommuneplan, Fingerplan og ny Planlov – hvad rager det dig?' afholder vi to borgermøder:

Den 31. august 2017 i Tinghuset, Store Heddinge kl. 17.30-20
Den 5. september 2017 på Strøbyskolen (kantinen) , Strøby Egede kl. 17.30-20

Alle er velkomne; program annonceres efter sommerferien.

Kommuneplanen

Stevns Kommuneplan 2017 består af Hovedstruktur, Retningslinjer og Rammer.

Hovedstrukturen er en beskrivelse af visioner samt overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Derudover indeholder hovedstrukturen forudsætningerne for planen; herunder sammenhængen til anden planlægning, f.eks. statslige planer, planlægningen i nabokommuner, mv. 

Find de konkrete retningslinjer, dvs. regler og principper for administration og varetagelse af de forskellige emner, under 'Retningslinjer'. Under 'Retningslinjer' finder du desuden redegørelser for de ændringer, vi foretager med forslag til Stevns Kommuneplan 2017.

Under 'Rammer' finder du kommuneplanrammerne eller rammeområderne. Her opstiller vi rammerne for lokalplanlægningen, dels som generelle rammer for hele kommunen og dels for et områdes anvendelse, grundstørrelse, bebyggelsesforhold, m.m. 

Kommuneplanen forventes endelig vedtaget af Kommunalbestyrelsen i november og offentliggjort i december 2017.

Kontakt

Mogens Haugaard Nielsen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 23 37 55 87

Sidst opdateret

01.09.2017