Offentlig høring om Udviklingsskitse for Valløby

Date: 16. januar 2019
Udviklingsskitsen for Valløby er klar og du har nu mulighed for komme med bemærkninger. Der er arrangeret borgermøde den 31. januar, hvor du kan høre mere.

Baggrund

I 2018 igangsatte PMT en proces med borgerne i Valløby om en mindre udviklingsplan for byen. Formålet er at afdække og analysere de potentialer der er i Valløby i dag, udpege de områder og kvaliteter som man ønsker at bevare i byen, og samtidig pege på områder, hvor der kan være mulighed for at udvikle byen i fremtiden. Processen blev skudt i gang med en borgerworkshop d. 25. oktober 2108 og efterfølgende har Zoffmannholm Landskabsarkitekter udarbejdet forslag til 'Udviklingsskitse for Valløby'.

Om udviklingsskitsen

Udviklingsskitsen tager udgangspunkt i alle inputs fra borgerworkshoppen og en analyse af Valløbys historiske udvikling, byens rum samt dens beliggenhed i landskabet.
Udviklingsskitsen har to forskellige tilgange til udvikling i Valløby: Mere By og Bedre By
I afsnittet Mere By gives der bud på hvor det er muligt at udbygge hullerne i den eksisterende bebyggelse, og hvor der kan være mulighed for at udvide med ny bebyggelse udenfor den nuværende by.
I afsnittet ’Bedre By’, fremhæves de områder hvor der er ønske om og mulighed for at styrke og forbedre de eksisterende byrums kvaliteter. Der ud over behandler udviklingsskitsen problematikker vedrørende infrastruktur og trafiksikkerhed i og omkring Valløby.

Se forslaget 'Udviklingsskitse for Valløby' og læs mere omkring høringer på kommunens hjemmeside under ’Høringer & Offentliggørelser’.

Deltag i høringen

Du har mulighed for at komme med indsigelser og bemærkninger til udviklingsskitsen. Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest mandag den 4. marts 2019. Du kan sende dine bemærkninger på mail til udvikling@stevns.dk eller via vores formular på hjemmesiden.

Velkommen til borgermøde d. 31. januar

Udviklingsskitsen vil blive præsenteret på et borgermøde i Strøbyskolens kantine d. 31. januar 2019. Her vil der efterfølgende være mulighed for at stille spørgsmål til Zoffmanholm Landskabsarkitekter, Stevns Kommune og politikerne.
Tilmeld dig borgermødet via kommunens hjemmeside.

Program for borgermødet:

18.45 - 19.00 Ankomst, kaffe og kage
19.00 - 19.05 Velkommen v. udvalgsformand Flemming Petersen
19.05 - 19.30 Præsentation af Udviklingsskitsen v. Zoffmannholm
19.30 - 19.40 Spørgsmål til udviklingsskitsen
19.40 - 20.30 Udviklingsskitsens temaer debatteres i grupper
20.30 - 20.55 Fælles afsluttende debat
20.55 - 21.00 Tak for i aften

Sidst opdateret

16.01.2019