Køge, Solrød og Stevns går sammen om brandberedskab

Date: 27. juni 2019
Byrådene i Køge, Solrød og Stevns kommuner har besluttet at indgå et samarbejde om beredskabet.

Samarbejdet gælder fra 1. januar 2020, og betyder at Køge Kommune fremover varetager den daglige ledelse og administration af beredskabet på tværs af de tre nabokommuner.

Byrådene i Køge, Solrød og Stevns kommuner har besluttet at gå sammen i et samarbejde om beredskabet. Samarbejdet betyder, at Køge Kommune fremover varetager den daglige ledelse og administration af beredskabet på tværs af de tre kommuner, herunder indsatsledelse, det forebyggende arbejde og brandsyn. De nuværende brandstationer i Køge, Solrød og Stevns kommuner fastholdes, og selve brandslukningsopgaven varetages fortsat af Falck.

Det nye samarbejde afløser Østsjællands Beredskab, som opløses ved årets udgang.

Der er flere gode grunde til, at de tre kommuner har valgt det nye samarbejde, som i høj grad bygger på tillid til hinanden og et fælles mål om et godt og robust beredskab. For det første ønsker de tre nabokommuner ikke at gå på kompromis med borgernes og virksomhedernes sikkerhed, og der er enighed om ikke blot at opretholde et fortsat højt service- og sikkerhedsniveau, men også at etablere et fuldt ud kvalificeret og robust beredskab, der kan høste både operative og økonomiske synergieffekter til gavn for alle parter. 

For det andet hænger de tre kommuner geografisk sammen, der er en fælles beredskabskultur blandt medarbejderne, og kommunerne samarbejder allerede i dag om forskellige strategiske og operationelle forhold. Det nye samarbejde giver derfor rigtig god mening. Samarbejdet etableres efter længere tids drøftelser mellem de tre nabokommuner, som har været præget af en høj grad af gensidig tillid, og der er en fælles tro på, at det nye samarbejde samlet set vil betyde et endnu mere robust beredskab – både operationelt og i samarbejdet mellem de involverede kommuner. 

'Hvad enten det gælder brand, naturkatastrofer eller andre anledninger, er det heldigvis meget få gange i et menneskes liv, der er brug for at ringe 112. For mig har det været altafgørende at få skabt en konstruktion, hvor vi sikrer, at borgerne får den samme hurtige hjælp og høje serviceniveau, når der er brug for det. Det glæder mig, at vi nu indgår en aftale med vores to nabokommuner mod nord og syd om beredskabet. Jeg er sikker på, at vi får skabt et godt og robust samarbejde, som er med til at sikre tryghed for borgerne i alle tre kommuner', siger borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke.

'Vi har i fællesskab fundet frem til en rigtig god løsning, hvor borgere og erhvervsdrivende i både Solrød, Køge og Stevns kommuner kan føle sig trygge og være helt sikre på at få den rette hjælp, hvis ulykken er ude. Vi glæder os over, at tingene nu er faldet på plads, og vi ser frem til et tæt og tillidsfuldt samarbejde med Køge og Stevns kommuner', siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune.

'Det har været vigtigt for os at få skabt ro om beredskabsarbejdet, for det har både ansatte, frivillige og ikke mindst borgerne brug for. Den ro får vi nu i et tillidsfuldt samarbejde med Køge og Solrød. Jeg kan se tilbage på en meget positiv proces, hvor vi har afsøgt mulighederne, og nu er landet på en konstruktion, jeg er tryg ved', siger Anette Mortensen, borgmester i Stevns Kommune.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33
Marie Stærke
Borgmester
Køge Kommune
Mobil: 24 90 20 00
Niels Hörup
Borgmester
Solrød Kommune
Tlf.: 56 18 20 01

Sidst opdateret

27.06.2019