Nyt udsatteråd skal styrke dialog og indsats for socialt udsatte

Date: 01. april 2019
Torsdag aften sagde Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse ja til, at kommunen skal have et Udsatteråd. Kommunalbestyrelsen vedtog samtidig rådets vedtægter og sammensætning.

Udsatterådet skal arbejde for at styrke forhold og indsatser for socialt udsatte i kommunen. Det kan f.eks. være at høres i og rådgive omkring sager på området, blive inddraget i udviklingsprojekter så som kommunens kommende sundhedspolitik, og generelt hjælpe med at understøtte tiltag, der sætter socialt udsathed på dagsordenen. 

’Med det nye udsatteråd får vi skabt en ramme, der styrker dialogen mellem udsatte borgere og Stevns Kommune. Rådet vil i kraft af deres viden kunne rådgive kommunalbestyrelsen i sager på området, og det vil i højere grad give udsatte borgere en stemme i forhold til kommunens arbejde. Det vil styrke vores indsats for socialt udsatte i kommunen', fortæller Anette Mortensen, borgmester i Stevns Kommune, der glæder sig over, at kommunen får et udsatteråd. Hun tilføjer:  

’Udsatterådet bliver en realitet, fordi en gruppe borgere har taget initiativ til dette. De har gjort et stort arbejde, og det er skønt at se, at der har været så stort et lokalt engagement og et godt samarbejde omkring det nye råd. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde’, slutter Anette. 

Målgruppe og sammensætning 

Rådet får fokus på borgere, som midlertidigt mangler kompetencer til at klare tilværelsen, men det er kompetencer, de kan opnå igen. Det kan være udfordringer så som alkohol- og/eller stofmisbrug, hjemløshed, prostitution, fysisk/psykisk vold, diagnoser indenfor socialpsykiatrien, herunder PTSD, manglende sociale kompetencer eller i forhold til det at være forælder. 

Rådet vil blive sammensat af:  

  • 3 udsatte borgere
  • 2 kommunale politikere 
  • 1 repræsentant for Cafe Stevnen
  • 1 repræsentant for Mænds Mødesteder
  • Leder af Socialpsykiatrisk Værested i Stevns kommune
  • 1 repræsentant for SIND

I den kommende tid skal posterne fordeles. De to kommunale politikere indstilles af udvalgene Social og Sundhed og Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme. Cafe Stevnen, Mænds Mødesteder og Socialpsykiatrisk Værested indstiller de tre udsatte borgere til rådet. 

Stevns Kommune forventer, at rådet kan holde sit konstituerende møde inden sommerferien. 
 

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

01.04.2019