Nyt beredskab i samarbejde med Køge og Solrød

Date: 27. november 2019
Onsdag aften godkendte Kommunalbestyrelsen den endelige samarbejdsaftale om nyt beredskabssamarbejde mellem Stevns, Solrød og Køge kommuner. Samarbejdsaftalen træder i kraft ved årsskiftet.

'Det har været en givende og meningsfuld proces at løbe det nye beredskabssamarbejde i gang, og vi er nu tre nabokommuner, som løser en meget vigtig opgave sammen. Jeg er meget tryg ved den nye aftale på stevnsborgernes vegne', fortæller borgmester Anette Mortensen.

Det nye beredskabssamarbejde får base i Køge hos ETK Brand & Redning på Tigervej i Køge. Der bliver tale om et stort beredskab med ca. 200 personer, som, udover Falcks brandfolk og indsatsledere fra Køge, består af frivillige indsatsfolk, nødbehandlere på Stevns osv. Solrød og Stevns kommuner køber begge beredskabsydelsen hos Køge Kommune, som derfor står for den daglige drift af beredskabet.

Samtidig med godkendelsen af samarbejdsaftalen godkendte Kommunalbestyrelsen også et nyt logo for beredskabet.

Som led i at etablere det nye beredskab, skal de tre kommuner også nedsætte hver deres beredskabskommission. I Stevns Kommune kommer Beredskabskommissionen til at bestå af fem medlemmer:

  • Borgmesteren: Anette Mortensen
  • Tre medlemmer udpeget af Økonomiudvalget: Steen S. Hansen, Bjarne Nielsen og Jørgen Larsen
  • Én repræsentant fra politiet: Udpeges senere
  • Én medarbejderrepræsentant som observatør for de frivillige indsatsfolk: Klaus Stevns Madsen

Byrådet i Solrød godkendte samarbejdsaftalen mandag den 25. november, mens Køge godkendte aftalen den 26. november og Stevns den 27. november.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

27.11.2019