Nye initiativer skal få flere unge i uddannelse og job

Date: 13. juni 2019
Stevns Kommune er i gang med at gøre klar til en række nye initiativer, som skal få flere unge til at gennemføre en uddannelse og komme i job.

Initiativerne skal være klar til efter sommerferien og er en del af Regeringens aftale fra 2017: Bedre veje til uddannelse og job. 

Regeringens mål i Bedre Veje til uddannelse og job er, at 85 % af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2025. Samtidig får kommunerne det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Her i Stevns Kommune betyder det bl.a., at vi fra 1. august 2019 skal være klar med to nye initiativer: Den ny forberedende grunduddannelse og ungeguides. 

Samarbejde om ny forberedende grunduddannelse

Efter sommerferien træder en ny forberedende grunduddannelse til unge under 25 år i kraft. Uddannelsen er primært målrettet unge, der har brug for en faglig/personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job. For en mindre gruppe giver uddannelsen mulighed for et egentligt kompetencebevis, som de kan bruge ift. at opnå beskæftigelse. 

’Her i Stevns Kommune betyder det, at vi går sammen med Faxe, Køge, Ringsted og Sorø kommuner og skaber en samlet institution for den nye uddannelse. De fysiske skoler vil være placeret i Faxe, Køge og Ringsted, og vi forventer, at 60-70 unge her fra Stevns Kommune årligt vil benytte sig af uddannelsen', fortæller Daniel Gottrup, centerchef for Børn & Læring, og tilføjer: 

’Med uddannelsen vil vi gerne skabe et attraktivt, simplificeret tilbud til de unge, som ikke passer ind i en almindelig ungdomsuddannelse, og som kan have svært ved at navigere i de forskellige tilbud. Uddannelsen afløser en lang række af de nuværende tilbud, vi har i dag'.

Uddannelsen kommer til at indeholde tre spor:

  • Produktionsgrunduddannelse (hvis man vil videre til en erhvervsuddannelse eller i beskæftigelse)
  • Erhvervsgrunduddannelse (f.eks. ekstra fokus på virksomhedspraktik og med henblik på beskæftigelse) 
  • Almen grunduddannelse (hvis man vil videre til en erhvervsuddannelse, HF, gymnasium eller lign.). 

Der lægges der vægt på, at de unge præsenteres for gode livsvaner, f.eks. døgnrytme, motion og kost, som en integreret del af skoleforløbet. F.eks. tilbydes eleverne et sundt måltid mad dagligt. 

Ungeguides

Som noget helt nyt får unge, der har behov for det, tilknyttet en såkaldt ungeguide fra 1. august 2019. Her i Stevns Kommune bliver ungeguiden en form for kontaktperson og en mentor, der skal støtte den unge både på vej mod uddannelse/job og hjælpe med at fastholde den unge i uddannelsen/jobbet. 

'Ungeguiden skal bl.a. hjælpe med at koordinere indsatser på tværs af vores centre, så den unge oplever én kontakt til kommunen. Det kan eksempel være, at den unge både er tilknyttet hjælp fra Sundhed & Omsorg og Arbejdsmarked. Så skal ungeguiden sikre, at indsatserne går i spænd: F.eks. at den unge ikke er tilkaldt til møde ét sted og samtidig skal møde op i praktik et andet sted', fortæller Trine Dokkedal, centerchef for Arbejdsmarked, og tilføjer:  
  
'Nogle gange vil ungeguidens opgaver primært handle om at få den unges hverdag til at fungere. Det kan f.eks. være hjælp og støtte til at møde til tiden på uddannelsesstedet eller arbejdspladsen. Primært er det vigtigt, at der er en god relation mellem ungeguiden og den unge, så der kan opbygges en gensidig tillid'.
 

Kontakt

Trine Dokkedal
Centerchef
Arbejdsmarked
Mobil: 23 39 00 57
Daniel Gottrup
Centerchef
Børn & Læring
Mobil: 30 31 86 17

Sidst opdateret

13.06.2019