Ny digital platform til iværksættere og virksomheder

Date: 28. juni 2019
I dag lanceres Virksomhedsguiden - et helt nyt digitalt redskab for virksomhederne, der skal give bedre adgang til vejledning og information om opstart, drift og udvikling af virksomhed.

Virksomhedsguiden giver indblik i de mest relevante virksomhedsrettede love og regler og vejleder om forretningsudvikling. Samtidig giver Virksomhedsguiden overblik over de tilbud, der udbydes på tværs af den offentlige erhvervsfremmeindsats - lige fra den lokale erhvervsservice til statens ordninger. På siden vil du derfor også kunne finde Stevns Kommunes og Stevns Erhvervsråd tilbud til erhvervslivet og iværksættere i Stevns Kommune.

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for Virksomhedsguiden, der skal drives som en fællesoffentlig platform, der henvender sig til navnlig iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Udviklingen af Virksomhedsguiden sker derfor i tæt samarbejde med kommuner, myndigheder, virksomheder samt de projekter og programmer, der er i erhvervsfremmesystemet. 

Virksomhedsguiden har ved lanceringen samlet vejledning på tværs af mere end 16 forskellige myndigheder og 6 erhvervshuse samt erhvervsfremmetilbud fra over 80 erhvervsfremmeaktører. 

Virksomhedsguiden vil løbende blive opdateret og videreudviklet for både virksomheder og aktører i erhvervsfremmesystemet – alt sammen for at give virksomhederne relevant vejledning af høj kvalitet.

Find Virksomhedsguiden her: www.virksomhedsguiden.dk

Sidst opdateret

28.06.2019