Nu kommer vi med dine nye affaldsbeholdere

Date: 02. marts 2020
Den 1. maj kommer der en ny affaldsordning i Stevns Kommune, men allerede i starten af marts begynder vi at levere de nye beholdere til de stevnske husstande, for der skal over 30.000 beholdere af sted.

I forbindelse med leveringen af de nye beholdere er der nogle ting, det er vigtigt at huske.

'Først og fremmest er det vigtigt, at man ikke tager de nye beholdere i brug før tid', understreger formand for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen og tilføjer:

'Vi tømmer nemlig ikke de nye beholdere før 1. maj, så får man leveret sine beholdere i starten af marts og fylder noget i den, kan der gå ca. to måneder, før vi henter affaldet. Det skyldes simpelt hen, at vi ikke kan sortere affaldet i bilerne før 1. maj'.

Vi læsser den første bil i starten af marts og forventer at være færdige med omdelingen af beholderne ultimo april.

Sammen med de nye beholdere får du en spand og poser til madaffald, en sorteringsvejledning og et net, hvori du kan forhåndssortere, plast, glas, metal og papir. Sorteringsnettet er dog pt. lidt forsinket pga. corona-virus, og nogle vil derfor få nettet leveret senere sammen med en almindelig tømning. Det gælder for dem, der får deres nye beholdere leveret i enten uge 10, 11 eller 12. Der vil ikke være smittefare forbundet ved at tage nettet i brug

30.000 beholdere

Der er mange beholdere, der skal fordeles og derfor meget at holde styr på.

Flemming Petersen uddyber:

'Når vi skal levere så mange beholdere, så er det svært at undgå fejl. Hvis du får en forkert beholder, en beholder, der er beskadiget eller du slet ikke får en beholder, så fortæl det til os med det samme, så vi kan rette det så hurtigt som muligt, inden du skal i gang med at sortere'.

Hvor store er de nye beholdere?

Beholdernes størrelse er (højde/bredde/dybde i cm):
240 l = 105,9 / 58,2 / 72,9
360 l = 106,8 / 77,0 / 81,1
660 l = 121,8 / 125,5 / 77,3

Hvad sker de med de gamle beholdere?

Når skraldemændene tømmer beholderne ved den enkelte husstand for sidste gang, sætter de et stykke tape hen over låget. Det er signalet om, at man ikke længere må fylde noget i dem, for de bliver ikke længere tømt af Stevns Kommune.

Når den nye ordning således er trådt i kraft, begynder vi at hente de gamle beholdere. 

Beholderne skal være synlige fra vejen, og de generelle adgangskrav skal være opfyldt. Hvis beholderne ikke står synligt, bliver de ikke afhentet. Det samme er tilfældet, hvis adgangskravene ikke er opfyldt.

Borgerne kan også vælge at beholde deres gamle beholdere, og bruge dem til det, som de har lyst til. Beholderne vil dog ikke blive tømt af kommunen. Borgerne skal aktivt melde det til kommunen, hvis de ønsker at beholde beholderne (deadline er den 22. marts 2020), ellers bliver de automatisk fjernet. 

Links til anmodning om at beholde gamle beholdere:

Kontakt

Flemming Petersen
Formand
Plan, Miljø og Teknik
Mobil: 21 46 89 63

Sidst opdateret

02.03.2020