Nu åbner dagtilbud, skoler og specialtilbud

Date: 13. april 2020
Mandag den 6. april varslede Regeringen, at Danmark skulle genåbne gradvist og kontrolleret startende med dagpasning og skoler fra 0.-5. klasse. Siden har Stevns Kommune arbejdet på højtryk på at løse opgaven.

Dagplejen åbner den 15. april, mens SFO, skoler og specialtilbud åbner den 17. april.

'Det er en langt større opgave at lukke dagtilbud og skoler op, end det var at lukke dem ned for fire uger siden. Når vi åbner for vores institutioner igen, skal vi have nogle omfattende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen til at gå hånd i hånd med en hverdag, hvor børn skal lege og modtage undervisning. For at få det til at lykkes, skal vi forberede os grundigt og gennemføre en lang række forandringer', fortæller borgmester Anette Mortensen.

En af de bærende idéer i genåbningen er, at der ikke må være det samme antal børn som normalt samlet på ét sted. Derfor skal børnegrupperne i vuggestuer og børnehave deles op i mindre grupper. På samme måde skal skoleklasserne deles op og modtage undervisning i mindre grupper og forskellige lokaler. De børn, der er samlet i en gruppe, skal forblive samlet hele dagen, og være mindst muligt samme med andre børn, og generelt skal aktiviteter foregå så meget udendørs som muligt. Det giver en helt ny måde at planlægge dagligdagen på.

'Jeg har fået flere spørgsmål fra bekymrede forældre, som spørger til, om vi kan give deres børn den tryghed og omsorg, de har behov for, når skoler og dagtilbud åbner. Til det kan jeg kun svare, at det skal, og det vil vi kunne. Netop det, at børnene er delt i mindre grupper med den samme voksne, gør risikoen for smitte mindre og betyder derfor netop også, at man kan have mere fysisk kontakt. Har et barn brug for omsorg og trøst, så får barnet det. Børn kan stadig være børn, der leger sammen, og har fysisk kontakt under legen. Det skal vi ikke forhindre dem i inden for de grupper, de er i', slutter Anette Mortensen.

Stevns Kommune vil generelt have stort fokus på børn og voksnes tegn på sygdom. Man skal derfor blive hjemme, hvis der er symptomer på f.eks. forkølelse, influenza mv. Kommer der symptomer i løbet af dagen, ringes til forældrene, så barnet kan blive hentet. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan børn generelt godt komme i dagtilbud eller skole selv om de, eller en nær slægtning, er i risikogruppen for coronasmitte. Stevns Kommune anbefaler, at man taler med sin læge, hvis man er i tvivl, og i øvrigt til alle tider følger Sundhedsstyrelsens seneste vejledning.

Det betyder genåbningen – de væsentligste forandringer

For både dagtilbud og SFO gælder det, at Stevns Kommune kan få svært ved at tilgodese alles behov for pasning, da der skal være mere plads per barn af hensyn til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Derfor skal alle forældre ugentligt fortælle om deres behov for pasning i den kommende uge. På den måde kan Stevns Kommune planlægge dagen bedst muligt. Hvis der er flere børn, som ønsker pasning, end der er kapacitet til, gælder de regler for nødpasning, kommunen har brugt de seneste uger. Børn der er ved at starte i dagtilbud eller SFO, har førsteprioritet til pasning hver dag.

Aflevering og afhentning kan blive anderledes, og børnene må ikke medbringe deres eget legetøj.

Dagpleje (åbner 15. april)

Der er kun få forandringer, men åbningstiden er en time kortere, da der skal sættes mere tid af til rengøring. For enkelte dagplejere kan pasningen blive flyttet til andet sted, eksempelvis legestuer, hvis dagplejerens hjem ikke kan leve op til de sundhedsmæssige retningslinjer.

Vuggestue/børnehave (åbner 17. april)

Børnene opdeles i mindre grupper med den samme voksne. Det kan komme på tale med tilpasninger af bygninger og udearealer. For at undgå unødig smitterisiko skal børn, der skulle være startet i SFO 1. april, ikke tilbage til børnehaven, når denne åbner fredag den 17. april, men starte i SFO ved genåbningen. Børn, som skal starte i SFO, får mulighed for hente deres ting og sige farvel til deres gamle børnehave torsdag den 16. april fra kl. 10 -12.

SFO (åbner 17. april)

Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om SFO'erne har plads til alle og kan opretholde fuld åbningstid. Nye SFO-børn (1. aprilbørn) har førsteprioritet til pasning. 

Skoler fra 0.-5. klasse (åbner 17. april)

Vi inddeler klasserne i mindre hold, så vi kan holde afstand. Holdene skal være sammen hele skoledagen og forblive samlet i de mindre hold i frikvartererne. Skoledagens længde kan blive reduceret i forhold til normalt, og dagens indhold kan variere af hensyn til myndighedernes anbefalinger.

Skoler fra 6.-10. klasse

Hjemmeundervisningen fortsætter. Det er for hele landet besluttet, at elever i 9. og 10. klasse ikke skal til afgangseksamen, og i stedet ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer. Det betyder, at alle elever får et fuldt eksamensbevis og kan søge ungdomsuddannelse som normalt.

Specialtilbud (åbner 17. april)

Specialklasserne på hver folkeskole, Solstrålen, Dagskolen og Ungdomsdagskolen genåbner fra 0.-10. klasse.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

19.05.2020