Naturen tilsættes egne bakterier

Date: 09. maj 2019
Gadekærene på Stevns gror til. Stevns Kommune støtter opgravning af slam i gadekær økonomisk, men nogle er meget dyre at rense. Nu prøver vi et billigere alternativ i udvalgte gadekær i kommunen.

Stevns Kommune har for 2019 og 2020 udvalgt tre gadekær i hhv. Højerup, Strøby og Sigerslev. Den 16. maj 2019 tilsættes der bakterier til de tre gadekær for første gang.

Formand for Danmarks Naturfredningsforening Stevns og tovholder på Højerup Borgerforenings Gadekærsgruppe, Michael L. Kruse, udtaler:

'Vi har gennem mange år haft forskellige projekter med rensning af gadekæret, og vi var langt inde i et nyt projekt med rensning af Højerup gadekær, men det faldt til jorden, fordi det blev så dyrt at rense og køre slammet væk. Vores tro og håb er, at denne metode virker, så vi kan få noget af det organiske materiale i bunden af gadekæret til at forsvinde. De udspredte bakterier spiser det simpelthen.'

'For at sikre en bedre tilstand i gadekæret fremover har vi forskellige planer for plejen af kæret,' fortsætter Michael L. Kruse. 'Det indbefatter blandt andet en anden sammensætning af fiskebestanden og en styring af beplantningen. Vi har også en dialog med Stevns Naturcenter om at Højerup Gadekær skal indgå i formidlingen og undervisningen om naturen på Stevns. Vi er her i Højerup meget beviste om, at Danmarks næststørste gadekær er en ikke uvæsentlig del af den oplevelse, der møder den besøgende, når man kommer for at se Verdensarven,' oplyser Michael L. Kruse.

I de andre to gadekær ventes der også på forandringer. Formand for Strøby Borgerforening, Henrik Bertram Pedersen, udtaler:

'Det bliver spændende at se effekten i vores gadekær. Vi håber bundslammet bliver meget mindre.'

Formanden for Sigerslev Borgerforening, Tommy Bagger Andersen, udtaler:

'Vi glæder os til at se det virke. Vi har længe haft lyst til at forbedre forholdene i vores gadekær.'

'Metoden virker ved at der tilsættes bakterier til gadekæret. For hvert gadekær er der udarbejdet en tilsætningsplan, som beskriver antallet af behandlinger, og mængden af væske der tilsættes. Der skal spredes bakterier flere gange hen over året i hvert gadekær, og bakterierne er ikke farlige for mennesker, dyr eller insekter, herunder fisk og padder,' udtaler Poul Hauberg-Jensen fra firmaet Microbes.dk, som står for den praktiske udførelse.

Poul fortæller videre, at erfaringerne med tilsætning af bakterierne viser, at bundslammet bliver reduceret, lugtgener bliver fjernet og vandet bliver klarere. Ligeledes har nogle af bakterierne en reducerende virkning på coliforme bakterier og på olieholdige stoffer.

Metoden er ny på Stevns, men i Århus og Sorø kommuner benytter de den. De er for øjeblikket i gang med at rense deres vandhuller og gadekær. Natur- & miljømedarbejder Mads Brinck Lillelund kan fortælle, at inden Stevns Kommune indgik aftale med virksomheden, overvejede de for og imod i forhold til metoden. I overvejelserne indgik det faktum, at Århus og Sorø kommuner har kigget metoden efter i sømmene, og valgt at bruge den.

Flemming Petersen, formand for udvlaget Plan, Miljø og Teknik i Stevns Kommune håber, metoden virker efter hensigten, for den er et billigere alternativ til den traditionelle oprensning. 'Virker metoden kan vi få renset flere gadekær for den samme pose penge,' slutter Flemming Petersen.

Fakta

Produktet og metoden udnytter naturlige processer i vandmiljøet. Metoden er miljøvenlig og ufarlig, og væsentlig billigere og mere skånsom end alternativer som opgravning, afvanding og fysisk fjernelse af bundslam. Der er tale om et produkt bestående af rent vand med et konsortium af 13 naturligt forekommende bakterier uden kemi, tilsætningsstoffer, genmodifikation eller andet.

Tilsætningsplanen for Højerup med ca. 5.000 m2 vandflade er 265 liter fordelt på 10 behandlinger i 2019. Strøby har ca. 2.000 m2 vandflade og tilsættes 117 liter i løbet af 10 behandlinger. Sigerslev har ca. 550 m2 vandflade og tilsættes 43 liter i løbet af 10 behandlinger.

Kontakt

Mads Brinck Lillelund
Natur- og miljømedarbejder
Mobil: 24 67 64 91

Sidst opdateret

09.05.2019