Ingen sommerhusbeboelse i byzonen

Date: 01. maj 2019
Skal man kunne bruge et hus, som ligger i byzone, som sommerbolig? Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune siger nej.

Indtil nu har det været muligt at benytte enhver helårsbolig som fritidsbolig, også boliger beliggende i byzone, men med et nyt kommuneplantillæg og en temalokalplan lukker kommunalbestyrelsen for muligheden i Store Heddinge, Hårlev, Rødvig, Strøby Egede, Hellested, Klippinge, Strøby og Valløby inden for byzonen.

’Vi ønsker nogle byområder i Stevns Kommune, som er attraktive og i live hele året’, udtaler borgmester, Anette Mortensen og understreger:

’Risikoen ved at tillade fritidsanvendelse af ejendomme i byzone er, at vi får nogle bymiljøer, som kun er i live en del af året. Byerne i Stevns Kommune skal være attraktive at bo og leve i hele året, og meget gerne med et aktivt bymiljø, og det bliver svært, hvis for mange huse står tomme i de vintermåneder, hvor der måske er det allerstørste behov for nabofællesskab’.

Borgermøde den 14. maj

I anledning af, at de to planer er i offentlig høring frem til den 1. juli, inviterer Stevns Kommune til borgermøde den 14. maj 2019 kl. 17.00-19.00 i kantinen på Rådhuset i Store Heddinge.

Tilmelding skal ske via stevns.dk fra torsdag den 2. maj.

Fakta

Temalokalplan 195 ændrer alle eksisterende lokalplaner i byzone, så anvendelsen er præciseret til helårsbeboelse. Det sikrer de byzoneområder, der allerede er lokalplanlagt. I flere af byerne findes der lokalplaner vis anvendelsesbestemmelser allerede sikrer helårsbolig. De er derfor ikke omfattet af temalokalplanen. De pågældende planer er nævnt i lokalplanens redegørelse.

Kommuneplantillæg 7 ændrer alle kommuneplanrammer med boligformål i byzone, så anvendelsen er specificeret til helårsbeboelse. Det sikrer de byzoneområder, der ikke er lokalplanlagt.

Det er stadig muligt at søge om at bruge sin ejendom som fritidsbolig (flexbolig) i den resterende del af kommunen.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

01.05.2019