Gyngestol hjælper demensramte til at finde ro

Date: 05. december 2019
  • TrygFonden overrækker gavecheck til Østsjællands Demens- og Aktivitetscenter..

    TrygFonden har givet støtte til indkøb af en gyngestol til mennesker med demens.

Østsjællands Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter har med en donation på 60.474 kr. fra TrygFonden indkøbt en ny gyngestol, der er særligt udviklet til personer med demens.

Gyngestolen får sin plads på demenscentret på Hotherhaven og kommer både de 35 beboere og de daglige brugere i dagtilbuddet Nichen til gavn. Gyngestolen vil hjælpe brugerne med at slappe af og øge både deres mentale og fysiske velbefindende.

'Vi er rigtig glade for TrygFondens donation. Den særlige demens-gyngestol har en beroligende virkning, og derved kan vi bedre hjælpe en person med demens med at finde ro og blive afslappet. Gyngestolen vil helt sikkert komme mange til gode og dermed også være til glæde for pårørende og medarbejdere', siger Linda Marie Dahl, leder af Hotherhavens Plejecenter og dagtilbuddet Nichen.

Personalet i Hotherhaven er sikre på, at den nye gyngestol kommer til at gøre en stor forskel i hverdagen – og ikke mindst bidrage til arbejdet med at skabe et trygt og roligt miljø på centret.

'For et par år siden havde vi gyngestolen på prøve, her oplevede vi nærmest kamp imellem vores daggæster om at få lov til at hvile i gyngestolen', siger Susan Ravn, som er ansat i dagtilbuddet Nichen. Hun tilføjer:

'Allerede dengang var stolen et meget stort ønske, da vi kunne se dens potentiale'.
 
Det er TrygFondens regionale råd i Region Sjælland, der står bag donationen som led i TrygFondens samlede arbejde for at skabe bedre trivsel og støtte udsatte og sårbare grupper.

Den nye gyngestol på Østsjællands Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter i Stevns Kommune blev overrakt i går, Jørn Rise Andersen, der er repræsentant i TrygFondens regionale råd i Region Sjælland, besøgte Hotherhavens Plejecenter.

Fakta

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

Læs mere på trygfonden.dk.

Kontakt

Linda Marie Dahl
Leder
Plejecenter Hotherhaven og dagtilbuddet Nichen
Mobil: 30 70 42 19
Karen Bøgedahl
Pressechef
TrygFonden
Mobil: 30 56 34 32

Sidst opdateret

05.12.2019