Godt nyt fra Christiansborg

Date: 28. juni 2021
Der har været travlt på Christiansborg i weekenden, og det er godt nyt for Stevns.

Et flertal i folketinget er nemlig gået sammen i en ny infrastrukturaftale, som betyder, at 1), at er sat 597 mio. kr. af til en statsvej mellem Stevns og Sydmotorvejen, og 2) at der er sat 700 mio. kr. af til privatbanernes vedligeholdelsesefterslæb.

I den forbindelse udtaler borgmester, Anette Mortensen:

’Det er dagens bedste nyhed. Stevns har et meget stort behov for gode, langsigtede trafikløsninger for vores borgere, og det glæder mig, at vi nu, på samme tid, får gode nyheder for både statsvej og Østbanen.

I forhold til Statsvejen afgav vi, for ikke så længe siden, et fælles høringssvar til Vejdirektoratets VVM-undersøgelse sammen med Køge Kommune. Vi ønskede os, at der bliver set på alternative vejføringer til de sydlige løsninger, der blev set på i VVM-undersøgelsen, og nu er der sat 597 mio. kr. af til vejprojektet. 

Jeg glæder mig til den nye proces, for vi har behov for at få en afklaring af de store trafikale udfordringer, vi har.

Samtidig er vi garanteret med aftalen, at der nu er sat penge af til privatbanernes vedligeholdelsesefterslæb. Østbanens skinner er slidt ned, og jeg har store forventninger til, at det er en udfordring, vi nu får løst, så banen kan overleve. Østbanen er en livsnerve for Stevns, og stevnsboerne har i lang tid levet i uvished om, hvorvidt de havde en lokalbane i fremtiden. Det tror vi på nu, og det giver tryghed for nuværende og kommende stevnsborgere.

Først og fremmest handler det om at få toget op i fart igen, så pendlerne kan få den tidligere rejsetid tilbage, men herefter vil vi arbejde aktivt på at opnå ambitionen om en transporttid på kun 63 min. fra Rødvig til København H. 

Herudover betyder en kommende udskiftning af skinnerne, at vi nu kan fortsætte arbejdet med at flytte Rødvig Station, som vi satte i gang sammen med Region Sjælland sidste år. Det har været et ønske i mange år, og det betyder samtidig, at vi kan fortsætte udviklingen af Rødvig med udgangspunkt i udviklingsplanen for byen, den grønne kile og den gamle stationsbygning’.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

28.06.2021