Flere unge på Stevns vil tage en uddannelse

Dato: 30. januar 2017
 • Skole

  Ny prognose viser, at flere unge på Stevns vil tage en uddannelse

Stevns Kommune når ikke helt op på den nationale målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal opnå en ungdomsuddannels, men kommunen er godt på vej. Hvor der på landsplan har været en stigning på 7,8 procentpoint for den tiårige periode 2006-2015, så har Stevns opnået en stigning helt op til 16,8 procentpoint. Det viser en ny prognose fra Undervisningsministeriet. 

Prognoserne fra Ministeriet bygger på, hvordan de forventer, at en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af de kommende 25 år. 

’Det er en glædelig udvikling, men at vi har nået dette fine resultat betyder ikke, at vi kan hvile på laurbærrene. Der er fortsat brug for fokus på at få den sidste gruppe unge godt på vej i forhold til at få en ungdomsuddannelse. Derfor skal snakken med de unge om, hvor vigtigt det er, at de får en uddannelse finde vej ud til alle middagsborde på Stevns’, siger Jakob Bigum Lundberg, direktør i Stevns Kommune. 

Han tilføjer:  
 
’Tidligere lød spørgsmålet til de unge typisk: Hvad skal du lave, når du er færdig med skolen? I dag lyder det snarere: Hvad skal du læse, når du er færdig med folkeskolen? Vi ved, at mange af de jobs vi kender i dag, ikke vil være de samme fremover. Mange jobs, vi kender, vil forsvinde som følge af den teknologiske udvikling med digitalisering, automatisering og robotter. Nye jobs vil så komme til, men de vil typisk kræve uddannelse. Vi skal derfor arbejde for, at stadigt flere unge får en fremtidssikret tilknytning til arbejdsmarkedet gennem uddannelse.’ 

Fokus på at få de unge i uddannelse  

Siden 2006 har Stevns Kommune haft et øget fokus på uddannelse. Det gælder både i skoler, i jobcentret og ikke mindst i samarbejde med UUV for at få flere unge i uddannelse. 

Eksempler på initiativer:

 • Projekt ’Uddannelse til alle’. I 2011 vedtog Stevns Kommune en ungestrategi, der består af en lang række indsatser. Et eksempel er ’Garantiskole’, som er et tæt samarbejde mellem skoler og vejledere i Køge Bugt området. Formålet er, at de unge ikke forlader ungdomsuddannelser uden at blive samlet op. 
   
 • 10. klasses tilbud er flyttet til Campus Køge, så eleverne kommer tættere på ungdomsuddannelserne.
   
 • Vejledning starter tidligere – det sker allerede fra 6. klasse for de elever, som er i risiko for ikke at begynde en ungdomsuddannelse. 
   
 • Øget mentorindsats for unge med psykosociale udfordringer.

Nye veje til en uddannelse  

Et af de seneste initiativer fra Stevns Kommune er projekt Nye Veje. Nye Veje skal gøre flere skoleelever klar til at kunne tage en ungdomsuddannelse ved at give udvalgte elever et ekstra fagligt og socialt løft, f.eks. ved at flytte undervisningen ud af de vante rammer. 

Kontakt

Jakob Bigum Lundberg
Direktør
Mobil: 30 45 95 32

Sidst opdateret

30.01.2017