Endegyldig afgørelse: Stevns Klint bliver fredet

Date: 02. februar 2021
I efteråret sendte Miljø- og Fødevareklagenævnet sin påtænkte afgørelse om fredning af Stevns Klint i høring. Høringsperioden er slut, og nu har nævnet besluttet at stadfæste fredningen.

Fredningen omfatter en strækning på 20 km, der løber langs Trampestien fra Bøgeskoven til Rødvig, og en 25 meters dyrkningsfri bræmme, som går fra kysten og ind i landet.  

’Jeg er glad for, at vi endelig har fået en afgørelse. Vi er UNESCO verdensarv, og vi har en særlig opgave med at bevare og passe på klinten og området omkring den i lang tid fremover. Med fredningen får vi mulighed for at passe ekstra godt på vores unikke verdensarv, så både nuværende og kommende generationer får glæde af den’, fortæller Anette Mortensen, borgmester i Stevns Kommune.  

Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet indeholder samtidig en opgørelse af, hvad den samlede erstatningssum til lodsejerne ender på. Den lyder på 5,5 mio. kr., hvor staten skal betale 90 procent og Stevns Kommune skal betale de 10 procent. 

Vi startede for 5 år siden

Fredningsforslaget blev indsendt af Stevns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening i januar 2016 efter et grundigt forarbejde, inddragelse af lodsejere mv.

Senest i oktober 2020 sendte Miljø- og Fødevareklagenævnet et høringsbrev til lodsejere om den påtænkte fredning af Stevns Klint samt en udtalelse fra Vurderingsstyrelsen. Høringsfristen udløb den 6. november 2019. 

Læs mere om hele fredningsprocessen for Stevns Klint

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

02.02.2021