Dansk Byggeris analyse af Stevns Kommunes Erhvervsvenlighed 2019

Date: 01. juli 2019
Dansk Byggeri har offentliggjort deres årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed.

Det fremgår af årets analyse, at Stevns Kommune går otte pladser tilbage fra nr. 21 i år 2018 til nr. 29 i 2019. Når man ser nærmere på analysen enkelte områder er billedet dog mere nuanceret. 

Stevns Kommune går frem på ni områder, som Dansk Byggeri finder vigtige. F.eks. sagsbehandlingstid, til-gængelighed, skole- og virksomhedssamarbejder samt arbejdsgarantier. Derudover fastholder Stevns Kommu-ne en flot placering på syv områder, herunder finder man blandt andet byggesagsgebyrer, udbudspolitik og dialogmøder med erhvervslivet. 

Ovenstående er et resultat af, at Stevns Kommune målrettet har arrangeret dialogmøder med erhvervslivet om bl.a. kommende udbud. Dialogmøder er en vigtig del af Stevns Kommunes nye, ambitiøse erhvervspolitik for 2019-2023, som skal øge kommunens erhvervsindsats gennem en række konkrete initiativer.

På syv områder går Stevns Kommune tilbage i forhold til år 2018. Det drejer sig bl.a. om håndtering af ’AB 18’ og ’Politik for erhvervspraktik i folkeskolen’, hvor Stevns Kommune er gået fra en første til en sidsteplads. Stevns Kommune er ved at undersøge årsagerne til denne ændring.

Borgmester Anette Mortensen udtaler i forbindelse med Dansk Byggeris undersøgelse:

’Det ærgrer mig, at Stevns Kommune samlet set går tilbage på årets rangliste fra Dansk Byggeri og jeg har sat gang i en undersøgelse af årsagen til det. Men samtidig glæder jeg mig over, at vi stadig ligger i den bedste tredjedel af landets kommuner og går frem på hele ni områder og at vi fastholder vores placering på syv områder’.

Hun tilføjer:

’Det glæder mig meget, at vores arbejde med f.eks. sagsbehandlingstid og tilgængelighed giver resultater. Derudover skal vi fastholde og udbygge vores konstruktive dialog med vores erhvervsliv og samarbejde med vores erhvervsråd om, at realisere vores nye, ambitiøse erhvervspolitik i de kommende år. Det fortjener vores erhvervsliv’.

Læs analysen

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

16.10.2019