Danmarks bedste valgbus kører i Stevns

Date: 05. oktober 2021
  • Brevstemme bus

    Henrik Nielsen, kommunaldirektør i Stevns Kommune, foran valgbussen

Valgdeltagelsen skal op, og derfor tager Stevns Kommune nye metoder i brug for at give flere muligheden for at brevstemme op til valget – løsningen er en autocamper, som let kan komme rundt i de små stevnske landsbyer.

Der er valg til kommunalbestyrelse, regionsrådsråd og ældreråd den 16. november, men man kan brevstemme fra den 5. oktober. For at give flere muligheden for at brevstemme har Stevns Kommune skabt en valgbus i en autocamper, som indvendigt indrettes som valgkontor og arbejdsplads for kommunens medarbejdere. Brevstemmeafgivningen foregår udenfor afskærmet under en markise.

’Jeg tøver ikke, når jeg kalder vores valgbus for ’Danmarks bedste valgbus’, for vi har skabt et unikt koncept tilpasset de stevnske forhold, og personligt har jeg ikke tidligere set en autocamper omdannet til et mobilt valgsted’, fortæller kommunaldirektør Henrik Nielsen.

Han tilføjer:

’Vi har skabt valgbussen, fordi vi har en stærk ambition om at få endnu flere til at stemme. Som samfund og fællesskab har vi en stor interesse i at få så høj en valgdeltagelse som muligt, for på den måde sikrer vi den bredest mulige opbakning og deltagelse i det arbejde, vi laver for borgerne. I dag er derfor en dag, jeg har set rigtig meget frem til, for nu er valget for alvor i gang! Nu kan man brevstemme. I en kommune er det altid en spændende tid, når vi nærmer os et valg. Borgerne skal vælge, hvem, der skal tage beslutninger på deres vegne i fire år, og så er det jo interessant for os ansatte at se, hvordan sammensætningen af kommunalbestyrelsen bliver’.

Stevns Kommune har valgt en autocamper, fordi den er mere mobil ift. at køre rundt og ikke mindst parkere i de mindre landsbyer. Hermed kan valgbussen komme meget tæt på den enkelte borgers dørtrin.

Alle kan brevstemme i valgbussen, men Stevns Kommune har udpeget to målgrupper, vi særligt gerne vil tilbyde en mulighed for at brevstemme: De unge og beboerne i kommunens mindre landsbyer.

Henrik Nielsen uddyber:

’Ved sidste valg i 2017 lå valgdeltagelsen blandt især vores unge mellem 22 og 29 år lavere end landsgennemsnittet, og det tal vil vi bl.a. forsøge at løfte ved at flytte valget tættere på de unge selv. Vi skal simpelt hen fange dem der, hvor de er. Samtidig vil vi gerne tilbyde de borgere, som ikke bor tæt på et valgsted en mulighed for brevstemme i den by, de bor i’.

Blandt kommunens unge mellem 22 og 29 år stemte 46,9 % ved valget i 2017 sammenlignet med 54,9 % på landsplan.

Fakta

Stevns har fået 123.500 kr. i støtte til valgbussen fra Bolig- og Planstyrelsen. Beløbet dækker alle ud-gifter forbundet med bussen; f.eks. løn, leje, materialer og markedsføring.

Bussen vil stå foran rådhuset og hermed være det sted, borgerne kan brevstemme til både kommunal- og regionsrådsvalg samt ældrerådet inden for rådhusets åbningstid. Normalt ville man skulle brev-stemme i Borgerservice.

Uden for åbningstid vil valgbussen være på farten ca. 15 dage, hvor vi bringer valget og muligheden for at brevstemme tæt på stevnsboerne.

Bussen kommer forbi ca. 20 af kommunens byer og landsbyer.

En del af motivationen for at skabe den stevnske valgbus er at bringe valget tættere på dem, som ikke bor tæt på et af kommunens fire valgsteder.

Stevns Kommune ønsker særligt at øge valgdeltagelsen blandt de unge samt borgere i landdistrikterne.

Borgere med behov for særlige hjælpemidler henvises til at brevstemme på rådhuset i Store Heddinge.

Kontakt

Henrik Nielsen
Kommunaldirektør
Mobil: 20 47 61 69

Sidst opdateret

05.10.2021