Coronavirus: Skærpede forholdsregler, hvis du eller din familie har været i et risikoområde

Date: 06. marts 2020
Sundhedsstyrelsen har den 5. marts opdateret deres anbefalinger i forhold til coronavirus. Det har betydning for dig og din familie, hvis du har rejst i et risikoområde inden for de sidste 14 dage.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du holder dig hjemme i 14 dage efter du er kommet hjem, hvis du er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder for coronavirus (COVID-19) efter 2. marts. Hvis du har familiemedlemmer, som ikke har rejst med til risikoområderne, så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du efter hjemkomst holder dig fysisk adskilt fra dem i 2 uger. Hvis du har været i direkte kontakt med dine familiemedlemmer efter hjemkomst, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at de pågældende familiemedlemmer også bliver hjemme i to uger. Dette gælder for alle danskere, som er kommet hjem efter den 2. marts 2020.

Du kan finde listen over risikolande og -områder på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kommunens medarbejdere

De skærpede anbefalinger gælder også for personale og deres familie i sundheds- og plejesektoren, der er kommet hjem efter den 18. februar 2020. Øvrige medarbejdere, som har været i et af risikoområderne og er kommet hjem fra og med 2. marts 2020, eller har været i kontakt med familie, som er kommet hjem fra og med den 2. marts, skal ligeledes blive hjemme i 14 dage. 

Stevns Kommune følger anbefalingerne, og de ansatte er blevet informeret om de skærpede forholdsregler.

Kommunens institutioner, fysiske møder og lign. 

Er du omfattet af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at blive hjemme, enten på grund af, at du selv har rejst i risikolande, eller har været i direkte kontakt med familie, der har, henstiller vi til, at du i to uger efter hjemkomst heller ikke: 

  • besøger specialiserede institutioner, sygehuse, plejecentre og boliger m.v., hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19. Det gælder også Sundheds- og Frivillighedscentret. For denne type institutioner gælder det, hvis du/din familie er kommet hjem efter den 18. februar.
  • deltager i fysiske møder hos kommunen. Det kan f.eks. være i Jobcenter eller lign. Husk altid at melde afbud, og kontakt din sagsbehandler, hvis du er i tvivl, om du skal møde op. Dette gælder, hvis du/din familie er kommet hjem fra og med den 2. marts 2020.
  • benytter kommunens institutioner, dvs. skoler, daginstitutioner, svømmehaller, biblioteker mv. Gælder hvis du/din familie er kommet hjem fra og med den 2. marts 2020.

Sidst opdateret

09.03.2020