Cafémøder inspirerer politikerne i budgetprocessen

Date: 29. maj 2019
I næste uge afvikler de politiske udvalg de budget-cafémøder, som efterhånden er blevet en tradition i Stevns Kommune. På møderne får politikerne inspiration og tilbagemeldinger til den videre proces.

’Vi har en stor opgave foran os, for vi har nogle væsentlige besparelser, vi skal finde i det kommende års budget. Derfor har vi fra kommunalbestyrelsens side bedt forvaltningen om at lægge et katalog over mulige besparelser for 35 mio. kr. frem for os politikere, som vi kan tale ud fra og siden prioritere i’, fortæller borgmester Anette Mortensen og tilføjer:

’Det er store tal, som kan opleves voldsomme, og derfor er det også meget vigtigt for mig at understrege, at intet af det, forvaltningen har lagt frem er besluttet endnu. Det er mulige besparelsesforslag som vi nu skal have til debat på cafémøderne, og her kan vi forhåbentlig blive klogere på, hvordan vi skal se på besparelseskataloget i den videre budgetproces’.

Cafémøderne løber af stablen den 3. og 4. juni, hvorefter fagudvalgene skal tale videre om budgettet fra den 11. til den 13. juni.

’Det bliver ikke nogen let opgave at lande næste års budget, og derfor håber jeg også, at vi i kommunalbestyrelsen kan samle os om den opgave, vi har foran os, så vi i fællesskab kan lægge et budget frem til godkendelse den 10. oktober’, slutter Anette Mortensen.

Budgetprocessen

Sådan ser budgetprocessen i Stevns Kommune ud lige nu, men på grund af det forestående Folketingsvalg, vil datoerne i planen formentlig ændre sig:

  • 3.-4. juni: Cafémøder
  • 11.-13. juni: Fagudvalgene behandler budgettet
  • Medio juni: Økonomiaftale mellem KL og regeringen – herunder udmelding af kommunernes anlægs- og service-ramme.
  • Medio juni: Budgetmaterialet sendes i høring i de relevante høringsorganer
  • 12. august: Frist for høringsmaterialet
  • 14. august: Budgetseminar i kommunalbestyrelsen
  • 23. august: Frist for høringssvar til 1.-behandlingen af budgettet i økonomiudvalget
  • 3. september: Økonomiudvalget behandler budget 2020
  • 12. september: 1.-behandling i kommunalbestyrelsen
  • 10. oktober: Endelig vedtagelse af budget 2020 i kommunalbestyrelsen

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

29.05.2019