BUPL og Stevns kommune indgår professionsaftale for skolepædagoger

Date: 30. november 2020
  • Portræt: Daniel Gottrup og Joakim Rex Blankschøn

    Daniel Gottrup og Joakim Rex Blankschøn.

Stevns Kommune og Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund (BUPL) underskrev i dag en professionsaftale for skolepædagogerne i Stevns Kommune.

'Aftalen med BUPL er en ramme for vores løbende og systematiske opfølgning af vilkårene for vores pædagogiske personale på tværs af vores tre skoler, og så er det en markering af, hvor vi har en fælles praksis, og hvor det fortsat er lokale vilkår, som gælder', fortæller Stevns Kommunes centerchef i Børn & Læring, Daniel Gottrup om aftalen.

Han tilføjer:

'Derudover er det mit håb er, at aftalen vil bidrage til at fastholde og tiltrække pædagogisk personale'.

Joakim Rex Blankschøn, faglig sekretær i BUPL er enig og tilføjer:

'Professionsaftalen giver en god ramme for planlægningen af pædagogernes arbejde i skolerne i Stevns Kommune. Vi har blandt andet aftalt, at pædagogerne skal have tid til at forberede sig. Det er et rigtig vigtigt element, der vil styrke kvaliteten i det pædagogiske arbejde.

Med professionsaftalen i hånden, italesætter vi også vigtigheden af den pædagogiske profession som fag. Pædagogfagligheden skal sættes i spil både i undervisningens og SFO’ens faglige og sociale fællesskaber. Det bidrager til børn og unges inkluderende fællesskaber, trivsel, læring og dannelse. Pædagogerne arbejder på tværs af undervisning og fritid, og dette skaber en viden, der aktivt kan bruges i arbejdet begge steder.

Samtidig så stilles der også krav til pædagogerne som profession og som ud fra pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser, omsætter dette i det pædagogiske arbejde til gavn for børn og unge i Stevns Kommune'.

Professionsaftalen er udgiftsneutral for Stevns Kommune, men stadfæster det gode samarbejde.

Kontakt

Daniel Gottrup
Centerchef
Børn & Læring
Mobil: 30 31 86 17
Joakim Rex Blankschøn
Faglig sekretær
BUPL Sydøst
Mobil: 25 32 33 00

Sidst opdateret

30.11.2020