Unge Stevnsborgeres mulighed for uddannelse på Køge Gymnasium

Dato: 27. april 2017
  • Køge Gymnasium

    Køge Gymnasium.

Årsagen til afslagene til de ti unge fra Stevns er nogle stramme og ufleksible regler, som betyder, at ansøgere med længst afstand eller rejsetid kommer sidst i køen, når der er flere ansøgere end der er kapacitet til.

’I første omgang sender vi et brev til Undervisningsminister, Merete Riisager Regionsrådet samt uddannelsesordførerne i Folketinget, hvor vi giver udtryk for vores bekymring på de unges vegne. Vi finder det meget urimeligt, at en ung fra f.eks. Greve eller Solrød har fortrinsret til Køge Gymnasium selvom de har studiemuligheder tættere på deres bopæl’, udtaler borgmester Mogens Haugaard Nielsen, og tilføjer:

’For de unge på Stevns ligger Køge Gymnasium tættest på, og er derfor der de fleste kammerater er. Det er også Køge som by, langt de fleste vil have deres tætte relation til i forhold til f.eks. Solrød, Haslev og Ringsted, som er de gymnasier, Stevnsboerne ellers kan tage til’.

Stevns Kommune ønsker en hurtig løsning, og derfor opfordrer Kommunalbestyrelsen i brevet til, at der dispenseres for reglerne, så de ti unge stevnboere kan starte på Køge Gymnasium efter sommerferien.

’Folketinget har besluttet, at 95 % af hver ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det mål er vi helt enige i, og det arbejder vi intenst på at indfri hver eneste dag. Så meget desto mere frustrerende er det så, når der bliver lavet optagelsesregler til STX-uddannelsen, som er et regulært benspænd for alle de unge, som ikke har et gymnasium i deres baghave. Og det gælder jo ikke kun unge fra Stevns, men er et landsdækkende problem. Det må simpelt hen laves om’, slutter Mogens Haugaard Nielsen.

Det er undervisningsministeren, som har det overordnede ansvar for optagelsesreglerne, og Region Sjælland, som er ansvarlig for kapacitetsstyring og -fordeling på STX-uddannelserne.

Kontakt

Mogens Haugaard Nielsen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 23 37 55 87

Sidst opdateret

28.04.2017