Trappe ved Stevns Klint skal undersøges nærmere

Date: 18. januar 2018
Der er brug for en mere grundig geoteknisk undersøgelse af mulighederne for at etablere en ny udsigtstrappe ved Stevns Klint.

Til foråret igangsættes derfor en nærmere undersøgelse af, om og i givet fald hvordan trappen kan opføres. I kølvandet på dette tages også stilling til, om de øvrige dele af projektet skal realiseres. ’Udkiggen’ renoveres ikke omfattende, men bevares, så gæsterne på fyrcentret fortsat kan få en fornemmelse af koldkrigshistorien på stedet.

Udsigten over Østersøen fra Stevns Fyr er én af Stevns Klints store seværdigheder. Området omkring Stevns Fyr er porten til adskillige storslåede oplevelser - fra natur og fugleliv til geologi og koldkrigshistorie. Og allerede i dag er Stevns Klint et kendt besøgsmål, der med sine 16 kilometer og op til 41 meter i højden giver et kig ind i historiske kalklag, der afslører tilblivelsen af livet, som vi kender det i dag, og som normalt er skjult i undergrunden. I 2014 er Stevns Klint blevet optaget på UNESCOs liste over verdensarv, fordi et tyndt lag fiskeler i klinten bevidner historien om udslettelsen af dinosaurerne og halvdelen af Jordens dyr for 66 mio. år siden.

Som en del af kampagnen Stedet Tæller har Realdania, Naturstyrelsen og Stevns Kommune udviklet et projekt, der kan fremtidssikre stedet som en attraktion og seværdighed, der også skaber grundlag for øget turisme. Målet er at højne hele oplevelsen af stedet, som er unikt i Danmark og verden.

Planerne for stedet blev senest præsenteret på et borgermøde i efteråret 2016 med tre elementer: en ny ’udsigtstrappe’ ved klinten, en ny stiforbindelse i landskabet samt en større renovering af ’Udkiggen’, forsvarets gamle udsigtspunkt på klintekanten.

Trappen er projektets omdrejningspunkt, fordi den giver mulighed for at opleve klinten fra vandsiden. Planen er, at den skal udformes, så den følger klinten og ender i et plateau, hvorfra man kan observere fiskeleret og klinten helt tæt på. Ved at komme lidt ned ad klinten, får den besøgende en helt anden oplevelse af de reelle højdeforskelle og kan samtidig se hen langs klintekanten – noget man ikke ser, når man bare står oppe på kanten. Alle arkitektoniske indgreb skal ske med respekt for de eksisterende natur- og kulturmæssige værdier.

Processen har dog vist, at trappen bliver mere kompliceret – og dermed dyrere at realisere – end først forventet. Derfor har det været nødvendigt at prioritere mellem de enkelte elementer i det samlede oprindelige projekt.
Derfor er det nu planlagt at indgå aftale med den rådgivende ingeniørvirksomhed GEO om at udføre en grundig geoteknisk undersøgelse af muligheden for at etablere en trappe. Undersøgelsen starter til foråret. I første omgang består undersøgelsen i 3D-opmålinger af klintens form samt undersøgelser af de forskellige lag. Målet er at afdække, hvorvidt og hvordan det er muligt at udføre trappen med udsigtsplateau. Når den geotekniske undersøgelse er afsluttet, vil projektets parter tage endelig stilling til, om og hvordan projektet kan føres ud i livet.

Undersøgelsen skal også skabe grundlag for et præcist udbud på trappeløsningen, inden parterne vurderer, om der fortsat er økonomi til at forbedre ankomsten til klinten. Men allerede nu er det blevet besluttet ikke at gennemføre en gennemgribende renovering af udkiggen. Stevns Kommune vil sammen med Naturstyrelsen bevare den autentiske del af Udkiggen og op til den kommende sæson indrette udkigsrummet således, at de besøgende selv kan prøve, hvordan man sad og foretog skibskending og måske også have lejlighed at iagttage de fugletræk, der søger over mod Falsterbo på den svenske side.

Citater:

Bjørn Voltzmann, vicekommunaldirektør i Stevns Kommune:
'Trappeprojektet skal gennemføres på et unikt sted i Danmark og i verden og på en helt særlig undergrund. Derfor er det vigtigt, at den bliver helt rigtig. Processen med at udvikle projektet har været lang og mere kompliceret end først antaget. Men i Stevns Kommune er vi glade for, at projektet nu er endnu et skridt tættere på målet. Mens vi venter på trappen, vil vi i samarbejde med Naturstyrelsen fjerne den gamle halvrådne skurdel, så det alene er den autentiske del af Udkiggen, der står tilbage. Samtidig indretter vi selve udkigsrummet, så de besøgende med kikkert og skibskendingsskabeloner, selv kan sætte sig ind i, hvordan det var at sidde i Udkiggen'.

Claus Jespersen, skovrider i Naturstyrelsen: 
'Trappen er det allervigtigste element i projektet, og derfor er det vigtigt, at den bliver udført helt rigtigt og under hensyn til stedets geologi og de unikke natur- og kulturhistoriske værdier. Det er bedre, at vi er grundige og lander på den rigtige løsning, og så må det tage lidt længere tid'.

Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania:
'En af Realdanias opgaver er at udvikle og støtte projekter, hvor der er brug for ekstra risikovillighed til at finde de rigtige løsninger. På Stevns Klint bygger vi i hel unik natur og på et særligt sted, og i den slags projekter kan man ikke forudse alting. Med den geotekniske undersøgelse går vi meget grundigt til værks og giver plads til, at vi i partnerskabet kan blive klogere og justere projektet'.

Den geotekniske undersøgelse og det efterfølgende projekt gennemføres som en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller. Et fagligt ekspertpanel har udvalgt 10 helt særlige steder i den danske natur, som nu får en ny ankomst, og hvor der skabes bedre muligheder for at opleve naturen. Projektet ved Stevns Fyr udvikles i et partnerskab mellem Realdania, Naturstyrelsen og Stevns Kommune.

Kontakt

Claus Jespersen
Naturstyrelsen Storstrøm
Skrovridder
Tlf.: 54 43 90 13
Mobil: 22 49 65 75
Bjørn Voltzmann
vicekommunaldirektør
Mobil: 28 95 00 12

Sidst opdateret

30.01.2018