Tættere på besøgscenter i verdensklasse

Dato: 18. marts 2016
  • Boesdal Kalkbrud

    Det kommende besøgscenter for Stevns Klint verdensard skal ligge i Boesdal Kalkbrud.

Stevns Klint blev udpeget til at være UNESCO verdensarv i 2014.

Nu arbejder vi på at etablere et besøgscenter i verdensklasse, som er Stevns Klint værdigt og kom lidt tættere på i går, da Stevns Kommune og en række nøglepersoner omkring verdensprojektet var på studietur til tre store besøgssteder: Moesgaard Museum, Kongernes Jelling og Christiansfeld.

'Vi har forpligtet os til overfor UNESCO at fortælle historien om Stevns Klint, og derfor startede vi i dag med at se på andre kendte besøgssteder for at se, hvordan de har grebet deres opgave an. Det gjorde vi for at få inspiration til en ny vision for Stevns Klint verdensarv, så vi kan udnytte klintens potentiale som løftestang for hele kommunens udvikling. For at få alle perspektiver med i arbejdet havde vi inviteret en bred gruppe af nøglepersoner med på turen', fortæller borgmester Mogens Haugaard Nielsen.

Første stop på turen var Moesgaard Museum, hvorefter turen gik til Kongernes Jelling og Christiansfeld, som blev udpeget til verdensarv sidste år. Et af fokusområderne for turen var at få inspiration fra nogle af de mest moderne og innovative besøgssteder i verden.

'Vi har en forpligtelse over for UNESCO til at formidle verdensarven, og det var denne tur med til at give inspiration til. På Moesgaard Museum lærte vi, at vi ikke skal tænke for småt. Samtidig så vi her et smukt eksempel på, hvordan en endog særdeles stor bygning kan bygges ind i landskabet og blive en del af dette. Det vigtigste jeg lærte var nok, at man ikke skal bygge før man har styr på, hvad og hvordan man vil formidle. Vi fik også gode idéer til, hvordan vi kan sikre det nye besøgscenters økonomi', supplerer Jens Carl Jørgensen, formand for Østsjællands Museums Bestyrelse, der på vegne af både museets og Højeruplunds bestyrelser takker borgmesteren for initiativet til turen.

Nu starter den videre proces frem mod det besøgscenter, som efter planen skal være klar til de mange gæster i 2019.

'Nu skal vi først og fremmest fordøje alle de indtryk, vi har fået. Og så skal vi i arbejdstøjet. Vi skal have lavet den nye vision og strategi, så vi får turisterne til at blive lidt længere, og så skal vi have lavet en forretningsplan for det nye besøgscenter. Ikke kun en forretningsplan, som handler om selve besøgscentret, forventet besøgstal, driftsomkostninger osv., men en forretningsplan, som omfavner hele klinten og de muligheder for vækst, og derved nye indtjeningsmuligheder, som ligger her' slutter Mogens Haugaard Nielsen.

Kontakt

Jens Carl Jørgensen
Bestyrelsesformand
Østsjællands Museum
Mobil: 28 93 55 35

Sidst opdateret

29.04.2016