Styrketræning med iPad skal øge ældres livskvalitet

Date: 31. maj 2018
Hjemmeplejen i Stevns Kommune afprøver et nyt digitalt tilbud om træning i eget hjem. Formålet er at øge borgernes fysiske styrke, selvstændighed og ikke mindst livskvalitet.

En gruppe ældre borgere i Stevns Kommunes hjemmepleje skal i løbet af de næste måneder vænne sig til at lave både benbøjninger og balanceøvelser, når hjemmeplejen kommer på besøg i deres hjem. 

I alt har 30-40 borgere fået tilbud om at deltage i et forsøg, hvor de skal lave 2 x 20 minutters personlig styrketræning om ugen hjemme hos sig selv. 

'Træningen er et ekstra tilbud, som vi ikke er forpligtet til at give. Men vi mener, det giver mening. Vores udgangspunkt er, at det skaber øget livskvalitet at kunne klare så mange personlige gøremål som muligt selv. Det er eksempelvis rart at kunne gå ud i haven, komme i bad eller på toilettet, når man selv vil. Samtidigt forventes den øgede selvstændighed også at føre en besparelse med sig', siger afsnitsleder på ældre- og sundhedsområdet, Birgitte Eskelund Schmidt. 

Træningen skal foregå sammen med den medarbejder fra hjemmeplejen, der normalt kommer i hjemmet og med hjælp fra det digitale træningsprogram, DigiRehab. Programmet er direkte målrettet ældre i hjemmeplejen. 

Formålet med træningen er at gøre de ældre fysisk stærkere og dermed give dem en nemmere, bedre og mere selvstændig hverdag. 

'Vi ved, at træning virker på selvhjulpenhed. Med dette forsøg vil vi gerne undersøge, om træning i eget hjem også giver værdi for den enkelte ældres livskvalitet', siger Birgitte Eskelund Schmidt. 

Hun fortæller, at forsøget med træningsprogrammet gerne må føre til øget selvhjulpenhed og dermed også et mindre timeforbrug i hjemmeplejen.

Videotræning på iPad

Den digitale træningsplatform, som Stevns Kommune afprøver, fungerer på en iPad. Programmet hjælper medarbejderen med at teste borgerens styrke og efterfølgende udarbejder programmet et personligt træningsprogram til borgeren.  Øvelserne kan herefter ses på video, så medarbejderen kan hjælpe borgeren med at udføre øvelserne korrekt. 

'Det er på mange måder en fordel, at medarbejderne i hjemmeplejen kan udføre denne opgave med støtte fra DigiRehab. Medarbejderne får mulighed for at være sammen med borgerne i lidt længere tid og på en konstruktiv måde, der giver ekstra arbejdsglæde. Det, tror vi også, vil være gavnligt for alle parter', siger Birgitte Eskelund Schmidt.  

De første 30 borgere er allerede blevet screenet til et 12 ugers forløb med DigiRehab. Efter forløbet evalueres indsatsen. Går det som forventet godt, skal tilbuddet om hjemmetræning med DigiRehab udvides til flere og flere borgere.

Kontakt

Birgitte Eskelund Schmidt
Afsnitsleder
Sundhed & Omsorg
Tlf.: 56 57 53 45
Mobil: 28 95 30 96

Sidst opdateret

31.05.2018