Stevns' kulturmiljøer skal til eftersyn

Date: 01. marts 2018
Nu går Stevns Kommune i gang med at se på og vurdere betydningen af kommunens kulturmiljøer.

Arbejdet kommer i gang nu, efter kommunalbestyrelsen på sit møde den 1. marts besluttede at frigive de afsatte midler til formålet. 

Arbejdet med at vurdere kommunens kulturmiljøer handler om, at sikre bevaringsværdige kulturmiljøer, hvor de er af stor værdi og samtidig skabe plads til vækst og udvikling andre steder, hvor mindre betydningsfulde kulturmiljøer måske i dag står i vejen for nye udviklingstiltag.

'Det er et spændende arbejde, der nu kommer i gang. Vi skal naturligvis passe på vores kulturværdier- og miljøer, men der skal også sikres plads til nye tiltag og udvikling. Det er vigtigt, at der er taget højde for begge perspektiver i vores kommuneplanlægning', siger borgmester Anette Mortensen.

I dag er der 27 kulturmiljøer og 27 udpegede landsbyer i Stevns Kommune. Kulturmiljøerne er f.eks. landsbyer, ejerlaug, herregårdsmiljøer, Verdensarvs-lokationer, herunder Boesdal og Højerup..

Stevns Kommune har ansat arkitekt Louise Halkjær Pedersen til at koordinere og udføre kulturmiljøprojektet. Hun vil til og med januar 2019 bevæge sig rundt på hele Stevns for at besigtige kulturmiljøerne. Arbejdet med kulturmiljøerne kommer til at foregå i to arbejdsrunder. Første runde starter op i marts og løber frem til sommerferien, mens næste runde igangsættes efter sommerferien. 

Arbejdet med kulturmiljøerne foregår i et samarbejde med Østsjællands Museum, Arkitektskolen i Aarhus og Planscape, der sammen skal lave en grundig gennemgang og revidering af de eksisterende udpegede kulturmiljøer. 

Du vil som borger kunne følge med i kulturmiljøprojektet og besigtigelserne rundt omkring på Stevns via kommunens Facebook-side.

Mere om kulturmiljøer

Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der i sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Et kulturmiljø er derfor ikke kun enkeltstående og traditionelt anerkendte kulturarvs-elementer som gravhøjen, vandmøllen eller herregårdens hovedbygning, men også bebyggede helheder som landsbyen, fiskerlejet, råstofindustrien, herregårdsanlægget etc. 

Et kulturmiljø er ikke evigt og permanent, men ændrer sig over tid. De kulturmiljøer vi finder væsentlige i dag, er ikke nødvendigvis de samme som dem, vi vil finde væsentlige om 30 år. Eksempelvis har miljøet omkring den gamle købstads bymidte en anden betydning i dag, hvor handel ikke længere er et kongeligt privilegium.

Kulturmiljøets værdi er ikke alene afhængig af miljøets alder og fysiske tilstand, men også af den fortællekraft som kulturmiljøet rummer. Det er afgørende for fortællekraften, at de kulturelementer, der indgår i miljøets helhed stadig er synlige og kan opleves i dag.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33
Louise Halkjær Pedersen
Arkitekt
Mobil: 24 90 39 10

Sidst opdateret

01.03.2018