Stevns Kommune vil være en bivenlig kommune

Date: 11. april 2018
  • Bi i en blomst.

    Bi i en blomst (foto: Pixabay).

I går indstillede Plan, Miljø og Fritid, at Stevns Kommune skal være en bivenlig kommune. Det indebærer be-plantning af en hektar jord rundt om i kommunen.

’I Stevns Kommune ser vi det som rigtig god idé at fremme biernes levevilkår, og efter en henvendelse fra Østsjællands Biavlerforening om at blive en bivenlig kommune, var det let at tage skridtet’, fortæller Flemming Petersen, formand for Plan, Miljø og Fritid og tilføjer:

’Og så fik vi rigtig god hjælp af Sigurd, Malgorzata og Daniel fra Store Heddinge Skole, som besøgte os i udvalget og fortalte os om deres projekt om bier. De fortalte os om biernes store betydning i naturen og om, hvordan bestanden af bier falder år for år. Nu glæder vi os til at komme i gang. Ikke kun af hensyn til bierne, men også fordi beplantningen af de forskellige arealer vil give stevnsborgerne en mere varieret natur at kigge på’.

Bierne er vigtige for Danmark

Dansk Biavlerforening anslår at bierne bestøver afgrøder i landbrug og frugtavl for en mia. kr. om året. Hertil kommer værdien af bestøvningen af naturens planter i øvrigt, som man ikke kan gøre op i kroner og ører, og så nyder haveejere selvsagt også godt af bestøvning fra bier.

Når der er nødvendigt at hjælpe bierne skyldes det, at bierne er presse af de meget store marker med monokulturer (kun én afgrøde per mark), intensiv bekæmpelse af ukrudt og skadedyr med gift, rydning af hegn og opdyrkning af naturarealer. For at bierne kan give den nødvendige bestøvning, er det vigtigt, at bierne har adgang til pollen gennem hele sæsonen. Pollen er biernes eneste kilde til protein, og uden pollen kan bierne ikke opfo-stre nye generationer af bier.

For at blive bivenlig kommune skal Stevns Kommune beplante minimum en hektar jord. Det sker på arealer bag Rådhuset i Store Heddinge, ved Materielgården, ved Svanerne, Valløby, Klippinge, Rødvigvej i Store Heddinge (arealet modsat rensningsanlægget), Rengegade og ved Korsnæbsvej i Rødvig.

I første omgang har Stevns Kommune valgt en bynær placering for at undgå krydsbestøvning i forhold til marker samtidig med, at vi undgår sprøjtegifte i nærheden. Når bierne har høstet pollen og Stevns Kommune har høstet erfaringer kan kommunen forhåbentlig udvide med arealer i det åbne land.

Når jorden er forberedt til såning holder Stevns Kommune en ’officiel’ indvielse.

I alt er projektet estimeret til 50.000 kr.

Kontakt

Flemming Petersen
Formand
Plan, Miljø og Teknik
Mobil: 21 46 89 63

Sidst opdateret

11.04.2018