Sommerhuse i Strøby Egede kan blive helårsboliger

Dato: 07. april 2017
  • Kort: Planlagt byzoneområde i Strøby Egede

    Kort over det planlagte byzoneområde mellem Nimgårdsvej og Lendrumvej.

Kommunen har nemlig fået mulighed for at omlægge et sommerhusområde i Strøby Egede til helårsbeboelse.

’Det har været et stort ønske gennem mange år fra beboerne derude, at de kan bo i deres huse året rundt. Samtidig understøtter det vores ønske om at udvikle Strøby Egede som byområde, og derfor er jeg utrolig glad for, at det nu ser ud til at kunne lykkes’, fortæller borgmester Mogens Haugaard Nielsen.

Foreløbig er der tale om en betinget godkendelse, så der går lidt tid før, beboerne kan bo der hele året.

’Først og fremmest skal Folketinget godkende ændringerne til Planloven, hvilket forventeligt sker senest den 1. juli i år. Herefter skal forslaget til afstemning mellem beboerne med tilslutning fra mindst 75 %, hvorefter vi skal afvikle en lokal planproces. Derfor skal vi regne med, at der kan gå op til to år før ændringen kan træde i kraft’, slutter Mogens Haugaard Nielsen.

Stevns Kommune forventer, at indkalde de berørte borgere til møde i løbet af efteråret.

Fakta

  • Fingerplanen fastlægger rammerne for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet.
  • Det område, der kan skifte status til helårsbeboelse udgør 1.576 hektar.
  • Der er i dag 178 sommerhuse og 8 helårsboliger i området.
  • Der bor 208 indbyggere i området.
  • Der er tale om området mellem Nimgårdsvej og Lendrumvej.

Kontakt

Mogens Haugaard Nielsen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 23 37 55 87

Sidst opdateret

07.04.2017