Sociale virksomheder skal skabe vækst og inklusion af udsatte ledige

Date: 18. juni 2018
Stevns Kommune er med i en landsdækkende indsats: 'Social inklusion gennem Vækstpartnerskaber'.

Indsatsen skal skabe jobs til borgere på kanten af arbejdsmarkedet via indslusningsforløb for udsatte ledige og udvikling af nye sociale forretningsmodeller for lokale virksomheder.

Stevns Kommune og 12 andre kommuner skal i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond i de kommende år i gang med at afprøve en ny metode, som skal få personer med begrænset eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet integreret i arbejdsfællesskabet via beskæftigelses- og erhvervsfremmende aktiviteter. Projektet gennemføres i hele Danmark i perioden 2018-2020 og hedder 'Social inklusion gennem Vækstpartnerskaber'. 

Projektet bygger bro mellem dem, der har de ledige jobs og de mennesker, der via opkvalificering og uddannelse, kan bestride stillingerne. Brobygningen sker via vækstpartnerskaber mellem Stevns Kommune, Stevns Erhvervsråd og en lokal social virksomhed.

'Vi glæder os meget til at komme i gang med dette projekt. Det giver os en unik mulighed for at udvikle både vores lokale virksomheder i en social retning, vores borgere i retning af arbejdsmarkedet og os selv som kommune, så vi bliver bedre til at være fødselshjælpere i denne proces', siger formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme i Stevns Kommune, Mikkel Lundemann Rasmussen. Han tilføjer, at der på Stevns er et godt grundlag for at etablere eller udvikle socialøkonomiske virksomheder eller virksomheder med en social profil, fordi der i kommunen er en lang række små og mellemstore virksomheder, der i forvejen viser interesse for at tage medansvar i lokalsamfundet.
 
For Stevns Erhvervsråd giver projektet god mening for de lokale virksomheder, der i forvejen arbejder med at udvikle deres virksomhed i en retning, så den kan rumme arbejdskraft, som ellers er lidt på kanten af arbejdsmarkedet. 

'For virksomheder med en social profil giver projektet anledning til at sætte nye konkrete initi-ativer i gang sammen med os og kommunen for at skabe synlige resultater', siger erhvervskonsulent Jesper Yde Knudsen.

Han forklarer tillige, at også andre virksomheder som f.eks. i deres dagligdag viser social ansvarlighed ved at tage imod lidt tungere arbejdskraft i virksomhedspraktikker og ressourceforløb også kan få glæde af det nye projekt, da projektet kan in-spirere til nye metoder i at arbejde målrettet med sociale tiltag og forløb som en del af ens værdigrundlag.

Fra Den Sociale Kapitalfond anbefales det, at virksomhedernes sociale ansvar er forankret i en social model, der understøtter og integreres i den almindelige kommercielle forretningsmodel. Sammen med udvikling og implementering af den sociale model skal virksomhedens medarbejdere trænes til at modtage og støtte de udsatte borgere, så de modtages med et veltilrettelagt indslusningsprogram. En sund drift og vækst hos de socialt ansvarlige virksomheder er fundamentet til nye ansættelser.

Projektet er blevet til via medfinansiering på 26 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsens nationale pulje af EU-socialfondsmidler. Projektet opgør og værdisætter de sociale resultater, der skabes i projektperioden. Ved projektets afslutning vurderes det, om en investering i udvikling af er-hvervslivets kompetencer til at modtage udsatte borgere genererer kommunale besparelser ved at få udsatte ledige i arbejde. 

Kontakt

Mikkel Lundemann Rasmussen
Formand
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Mobil: 21 46 89 99

Sidst opdateret

18.06.2018