Slagelse, Stevns, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner bakker op om fiskeripakken

Dato: 10. februar 2017

Der har fra en række nordjyske borgmestre været kritik af fiskeripakken, men undertegnede borgmestre støtter til fulde de indsatser, som pakken gør for kystfiskeriet.

'Kystfiskeriet er særdeles vigtigt for vores landsbyer og kommuner både som direkte arbejdspladser, men også den afledte turisme. Derfor bakker vi fuldt ud op om fiskeripakken og styrkelsen af kystfiskeriet', siger viceborgmester i Lolland Kommune Henrik Høegh.

Kystfiskeriet er inden for de sidste 10 år forsvundet fra en lang række havne omkring Sjælland og Lolland-Falster. Nogle havne er lukket, andre er en skygge af sig selv, og fiskekvoterne ejes i stadig større grad af store fartøjer fra Nordjylland.

Udviklingen i fiskeriet har betydet et markant fald i beskæftigelsen både inden for fiskeriet, men også de afledte erhverv i især de indre danske farvande. Det har haft stor negativ betydning for beskæftigelsen og livet i de mindre havne.

'Fiskeripakken er et markant løft til kystfiskeriet og den lokale udvikling af de mindre havne. Det ser vi som en kæmpe mulighed for at skabe vækst og lokale arbejdspladser i vores kommuner, og vi ser frem til at skulle arbejde videre med de muligheder, den nye fiskeripakke skaber', siger Henrik Høegh på vegne af de 6 kommuner.

Fakta

Den nye fiskeripakke blev lanceret af DF, S, RV og SF den 6. december 2016. Fiskeripakken giver et markant løft til kystfiskeriet med ekstra kvoter af torsk og tunge, men også i mindre omfang rødspætter svarende til en værdi på i alt 40 mio. kr. Derudover får kommunerne bedre mulighed for at investere i fiskerierhvervets udvikling, ved at der inden for rammerne af EU's hav- og fiskerifond prioriteres midler til kommuners udmøntning af en lokal fiskeripolitik til at udvikle de små kystfiskersamfund, kystfiskeriet og den deraf afledte turisme.

Kontaktpersoner

Henrik Høegh 
Viceborgmester, Lolland Kommune 
Tlf. 30 12 39 72 

Knud Larsen 
Borgmester, Vordingborg Kommune 
Tlf. 21 27 21 58 

Stén Knuth 
Borgmester, Slagelse Kommune 
Tlf. 24 40 01 11

John Brædder 
Borgmester, Guldborgsund Kommune 
Tlf. 25 18 03 90

Carsten Rasmussen 
Borgmester, Næstved Kommune 
Tlf. 25 45 09 43 

Mogens Haugaard Nielsen 
Borgmester, Stevns Kommune 
Tlf. 56 57 50 10

Sidst opdateret

10.02.2017