Resultatet af valg til frokostordninger annulleres

Date: 26. april 2018
Stevns Kommune har besluttet at annullere resultatet af valget til frokostordninger, der blev gennemført fra den 9. april til den 22. april 2018.

Den primære årsag til det er, at en lang række forældre har oplevet tekniske problemer i for-bindelse med den elektroniske afstemning og har dermed ikke haft mulighed for at afgive deres stemme. 

På baggrund af manglerne ved afstemningen, har kommunen at besluttet at annullere resultatet af valget. 

Der gennemføres i stedet et nyt valg om frokostordning fra starten af juni til starten af juli.

Den nye afstemning handler fortsat om tilvalg eller fravalg af frokostordning fra den 1. januar 2019.

Det nye valg medfører ikke en forsinkelse i, hvornår valget/ fravalget af frokostordning kan træde i kraft. 

Administrationen sender et brev til de berørte forældre, hvor vi orienterer om annulleringen af valget og informerer om omvalget i juni.

Kontakt

Daniel Gottrup
Centerchef
Børn & Læring
​danielgo@stevns.dk

Sidst opdateret

26.04.2018