Nyt om nedfaldet af asbest i Hårlev

Dato: 24. januar 2017
  • Asbestrester på havebord.

    Asbestflager på et havebord.

Som vi tidligere har beskrevet, er der nedfald af asbest på i alt 27 ejendomme øst for Expladan (Hyldevænget og Diget).

Eternitstykkerne ligger som synlige flager på overflader som f.eks. havemøbler. Nu har vi fået resultaterne fra undersøgelser i laboratoriet samt udtalelse fra Styrelsen for patientsikkerhed (tidligere Embedslægen).

Laboratorieanalyserne viser indhold af asbesttypen chrysotil, som er den mindst farlige af de kendte asbestmineraler ifølge Orbicon, som er eksperter i asbest. Orbicon vurderer videre, at risikoen for udsættelse for asbest i luften er meget lille.

Læs rapporten fra Orbicon.

Orbicon vil være til stede på de to borgermøder i Hårlev, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål. Se Orbicons præsentation på mødet.

Læs notatet fra miljøvagten, som blev lavet efter branden.
Læs notatet fra Dansk Miljørådgivning om spredningen af asbest.

Styrelsen for patientsikkerhed udtaler, at oprydning af de nedfaldne eternitflager, der indeholder asbest bør foretages af professionelle fagfolk, og for at sikre beboerne i det berørte område mod yderligere eksponering anbefaler Styrelsen, at alle synlige rester af det asbestholdige materiale fjernes. Dette kan ske ved, at de forurenede områder, inklusive beplantning, rengøres (f.eks. støvsuges), hvorefter alle overflader inklusive bevoksning i det forurenede område skylles med blød vandstråle. Sand i sandkasser anbefales udskiftet ud fra et forsigtighedsprincip.

Læs brevet fra Styrelsen for patientsikkerhed.

Kontakt

Birgitte J.T.K. Nielsen
Centerchef
Teknik & Miljø
Tlf.: 56 57 51 44

Sidst opdateret

02.02.2017