Ny, sammenhængende børnepolitik i Stevns Kommune

Dato: 27. januar 2017
 • Barn på bro

  Barn der leger.

Den sammenhængende børnepolitik favner alle børn i alderen 0-18 år, men da der allerede findes politikker for f.eks. dagtilbud og skoler, så retter denne politik et særligt fokus på sammenhængen mellem indsatsen over for de børn, som i større eller mindre kræver en særlig indsats og den generelle indsats på børn og ungeområdet. 

’Vi har gennem flere år haft fokus på den tidligere og forbyggende indsats, og det bygger denne strategi også videre på. Det sker i det daglige samarbejde, hvor lærere og pædagoger på skoler og i dagtilbud systematisk mødes med socialrådgivere, psykologer og terapeuter i området. Det tætte distriktssamarbejde er grundstenen i at forebygge, at børns problemer udvikler sig. Derudover har vi etableret et tværfagligt modtageteam. Her deltager særligt friholdte socialrådgivere, familieterapeuter og psykologer, som lynhurtigt kan sætte ind med præcise vurderinger og tilbud, der er behov for i det enkelte tilfælde’, fortæller borgmester Mogens Haugaard Nielsen. 

Han understreger, at politikken nu skal til behandling lokalt i institutionerne, så vi sikrer, at den fortsat udvikler sig.

Den sammenhængende børnepolitik tager afsæt i fire generelle værdier for arbejdet med børn og unge:

 1. Stevns Kommune er overskuelig - og det skal indsatser, forløb og samarbejde også være.
  Det er en central værdi, at overskueligheden i organisationen udnyttes og udmøntes i en samarbejdspraksis, der er både fleksibel og effektiv til at matche børn og behov. Det betyder også at den organisatoriske og faglige afstand mellem specialiserede og almene tilbud skal være kort, og den samlede indsats skal være koordineret og bygge på tydelige gensidige roller.
   
 2. I alt hvad vi gør, er deltagelse og involvering i fællesskabet for børn og unge med særlige behov i fokus.
  Børn og unge med behov for mere eller mindre intensive indsatser – over kortere eller længere tid, er en meget sammensat målgruppe spændende fra børn med behov der kan tilgodeses på daginstitution og skole til børn og unge med massive støttebehov. For nogens vedkommende livslang støtte og vejledning. Men uanset den sammensatte målgruppe skal deltagelse og involvering altid være centrale begreber. Vi skal være ambitiøse på de udsatte børn og unges vegne – og vi skal bakke ambitionerne op med målrettede og effektfulde indsatser
   
 3. Vi skal hele tiden fastholde vores nysgerrighed på ny viden og forskning - og lade det udfordre vores praksis.
  Der er særligt gennem de seneste år skruet op for forskning og evidensbaseret viden på det kommunale område. I denne brydningstid opsøger vi hele tiden ny viden, og lader os inspirere af den evidensbaseret viden, der viser sig. Ny viden skal udfordre vores praksis, og bidrage til, at vi også lader os inspirere til videreudvikling af vores praksis.
   
 4. Vi skelner mellem forebyggelse, tidlige indsatser og indgribende indsatser.
  Der er i dag en lang række meget forskellige tilbud på børne- og ungeområdet vedr. mere eller mindre særlige behov. I den forbindelse anvender vi i Stevns Kommune en graduering af vores indsatser i tre led. Forebyggelse er det, der foregår på det almene børne- og ungeområde – i nogle tilfælde med spar-ring og vejledning. Tidlige indsatser er det, vi gør sammen og målrettet – stadig på det almene område. Indgribende indsatser er det vi bringer i anvendelse, når børn og unge har omfattende og evt. komplek-se behov i kortere eller længere tid

Kontakt

Mogens Haugaard Nielsen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 23 37 55 87

Sidst opdateret

27.01.2017