Ny cyklus for arbejdet med kommuneplanen

Dato: 07. september 2017
En kommune skal godkende en ny kommuneplan hvert 4. år, og det har Stevns Kommune hidtil gjort i valgperiodens 4. år.

I dag besluttede kommunalbestyrelsen, at kommuneplanen fremover skal revideres og besluttes i valgperiodens 3. år.

’Det kan godt være forstyrrende for arbejdet med kommuneplanen, når vi skal vedtage den i en periode, hvor der så småt er ved at gå valgkamp i det politiske arbejde. Derfor flytter vi nu lidt på det, så kommuneplanen besluttes et år før’, fortæller borgmester Mogens Haugaard Nielsen og tilføjer:

’Det har ydermere den fordel, at den kommunalbestyrelse, som har vedtaget kommuneplanen har et år efter vedtagelsen til at arbejde med planen samtidig med, at banen kridtes op til en ny proces’.

Fremtidig cyklus for kommuneplanen (gælder fra 2022):

  1. valgår: Politiske input samt udkast og offentliggørelse af planstrategi
  2. valgår: Procesplan og opstart samt udarbejdelse af udkast til kommuneplan
  3. valgår: Høring og miljøvurdering samt endelig godkendelse og offentliggørelse af kommuneplanen
  4. valgår: Proces for planstrategi samt borgerinddragelse

Kommuneplanen for den næste periode er i høring lige for øjeblikket med henblik på godkendelse senere i år, og derfor godkendte kommunalbestyrelsen også en plan for overgangsperioden (2018-2021):

  1. valgår: Proces for planstrategi, borgerinddragelse, politiske input og godkendelse af planstrategi.
  2. valgår: Offentliggørelse af planstrategi samt proces, opstart og udkast til kommuneplan
  3. valgår: Forslag til kommuneplan, teknisk forhøring og miljøvurdering samt kommuneplan i høring, godkendelse og offentliggørelse
  4. valgår: Proces for planstrategi, borgerinddragelse samt endelig planstrategi

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er Stevns Kommunes overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer, og beskriver dermed i praksis den fysiske planlægning i Stevns Kommune. I planlægningen skal Stevns Kommune både leve op til planloven og tage hensyn til de overordnede retningslinjer, som staten melder ud eller vedtager i landsplandirektiver.

Kommuneplanen er således den plan, som beskriver rammer og retningslinjer for udviklingen i hele kommunen.

Stevns Kommune reviderer kommuneplanen hvert 4. år med et 12-års perspektiv.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

07.09.2017