Lokalaftale mellem Lærerkreds 44 og Stevns Kommune skal styrke rekrutteringen og fastholdelsen af lærere

Dato: 03. maj 2017

Formålet med aftalen er at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen med fokus på elevernes læring og trivsel. Og den vej går gennem et godt og udviklende arbejdsmiljø for de ansatte.

Det var et flertal i børneudvalget i Stevns Kommune, som i slutningen af 2016 satte gang i forhandlingerne, og den endelige aftale, der nu foreligger, er resultatet af en god dialog mellem parterne. Aftalen omhandler emner som rekruttering, planlægning af skoleåret og tid til forberedelse.

'Det har været vigtigt for os, at lokalaftalen dels understøttede de politiske mål for folkeskolen, dels medvirker til at gøre folkeskolen i Stevns til en attraktiv arbejdsplads. Vi er derfor glade for, at vi i lokalaftalen er enige om, at nyuddannede lærere i kommunen nu har mulighed for gode vilkår det første år i ansættelsen. Det er godt for både det faglige miljø og vores rekrutteringsmuligheder', udtaler direktør Jakob Bigum Lundberg.

Om aftalen udtaler Formand for Lærerkreds 44, Køge og Stevns Pernille Nørgaard:

'Vi er glade for, at et politisk flertal fik banet vejen for samarbejdet om en lokalaftale, der sikrer nogle fælles rammer for lærernes arbejdstid. Den bedste undervisning til eleverne fås kun ved at give lærerne og børnehaveklasselederne mulighed for at lykkes med deres vigtige opgave. Mange lærere oplever i dag, at den tid de har til at forberede og efterbehandle undervisningen er den tid, der er til rest, når alle andre opgaver er løst. Bland andet den udfordring tager vi nu i fællesskab hånd om med aftalen. Vores mål har været at indgå en aftale som kan bidrage til større arbejdsglæde og styrke folkeskolerne i Stevns'.

Lokalaftale: Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere (pdf)

Kontakt

Jakob Bigum Lundberg
Direktør
Mobil: 30 45 95 32
Pernille Nørgaard
Formand
Lærerkreds 44 - Køge og Stevns
Mobil: 28 91 02 15

Sidst opdateret

03.05.2017