Geotekniske undersøgelser ved Stevns Fyrcenter

Date: 17. marts 2018
Stevns Fyrcenter blev i 2012 udpeget som et af stederne i Realdanias kampagne ‘Stedet Tæller’.

Nu starter de geologiske undersøgelser på stedet, der skal danne grundlag for den videre beslutning om at etablere en trappe. Trappen skal øge gæsternes mulighed for at opleve klinten.

De geologiske undersøgelser, som udføres af GEO, vil ske langs Stevns Klint på det stykke af klinten, hvor det er planen at placere trappen. Der vil blive opstillet en stor kran i to perioder, der skal hejse geologer, landmålere og ingeniører ned ad klinten. Første periode vil være fra den 19.-22. marts.

De geologiske undersøgelser medfører, at vi af sikkerhedshensyn spærrer hele området af. Det betyder samtidig også, at Trampestiens forløb på og langs Stevns Fyrcenter ændres i en periode.

Stevns Kommune sørger for at sætte skilte op, der informerer om, hvor man må færdes, mens arbejdet pågår. Undersøgelserne vil ikke gå ud over de mange besøgende, der normalt kommer til Stevns Fyrcenter i påskeferien, da undersøgelserne ikke vil foregå i denne periode.

Vi laver undersøgelserne for at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag for, hvordan trappen kan etableres sikkert forud for udbuddet af selve produktionen og opsætningen af trappen. 

Fakta

Projektet er udviklet som en del af kampagnen Stedet Tæller i et samarbejde mellem Realdania, Naturstyrelsen og Stevns Kommune. Målet er at fremtidssikre stedet som en attraktion og seværdighed, der skaber grundlag for øget turisme. 

Naturstyrelsen er projektejer på etableringen af en trappe ved Stevns Fyrcenter, hvor de også ejer selve området med fyret, fyrmesterboligen og udkiggen. 

Stevns Kommune står for den daglige drift af området og lejer Naturstyrelsens område for en 30-årig periode.

www.stedet-tæller.dk

Kontakt

Morten Svarre Andersen
Kultur- og fritidskonsulent
Tlf.: 56 57 50 54
Mobil: 51 28 90 75
Claus Jespersen
Naturstyrelsen Storstrøm
Skrovridder
Tlf.: 54 43 90 13
Mobil: 22 49 65 75

Sidst opdateret

17.03.2018