Fredningsprocessen er skudt i gang igen

Dato: 09. september 2015
I torsdags besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen at frede Stevns Klint i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

I går havde Stevns Kommune så det første indledende møde med lodsejerne, hvor vi fortalte om den proces, som nu går i gang.

’Stevns Klint blev UNESCO Verdensarv sidste år, og har derfor universel betydning for hele menneskeheden. Derfor har det være helt centralt for mig, at bidrage til, at vi sikrer adgangen til klinten og dens fantastiske historie og geologi for eftertiden ved at frede den. En fredning er nemlig en måde at sikre vores natur og kultur på, og ikke mindst sikrer en fredning, at alle altid har adgang til det fredede område’, fortæller Bjarne Østergård Rasmussen.

Det bliver nogle intense måneder, Stevns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening går ind i nu. Fredningsforslaget skal nemlig være færdigt allerede ved årsskiftet, så det kan blive godkendt politisk inden det skal videre til Fredningsnævnet.

’Det er vigtigt for os, at alle lodsejere har mulighed for at komme til orde. Derfor vil vi i den kommende måneds tid tilbyde alle lodsejerne et personligt møde, så vi kan tale om forholdende på lige netop deres grund. På den måde kan vi sikre, at vi tids nok får taget de helt lokale forhold med ind i arbejdet på at udarbejde det endelige fredningsforslag’ slutter Bjarne Østergård Rasmussen.

Det endelige fredningsforslag skal være færdigt, så de forskellige politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen kan godkende det i starten af januar inden det skal være Fredningsnævnet i hænde den 16. januar.

Er du interesseret i at følge fredningsprocessen, kan du kigge med på stevns.dk, som vi opdaterer løbende. Du er også velkommen til at skrive til vores mail trampesti@stevns.dk.

Fakta

Fredningsforslaget skal indeholde klinteprofilen (den lodrette del af klinten) og en bræmme.

Bræmmen skal være på cirka 25 meter. Bredden på bræmmen vil afhænge af den enkelte grund, placering af have, hus osv. Stevns Klint Trampesti skal ligge i bræmmen, som i øvrigt skal omdanne til kalkoverdrevsnatur.

Der er tale om en fredning og ikke om ekspropriation – den enkelte grundejer beholder altså ejendomsretten til sin jord, men jorden er underlagt fredningsbestemmelserne.

Lodsejere kan klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, når fredningssagen til sin tid et afgjort af Fredningsnævnet.

Kontakt

Bjarne Østergård Rasmussen
Formand
Natur-, Fritids- og Kulturudvalget
Tlf.: 40 88 10 12
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at formanden for Natur-, Fritids- og Kulturudvalget er politisk kontaktperson, når det kommer til spørgsmål omkring fredningssagen.

Sidst opdateret

26.11.2015