Forbud mod afbrænding i Stevns Kommune

Dato: 12. juni 2018
På grund af længere tids tørke har Østsjællands Beredskab udstedt forbud mod afbrænding i Stevns Kommune.
Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 – populært afbrændingsbekendtgørelsen.
 
Det nedlagte forbud dækker afbrænding af:
  • haveaffald
  • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
  • affald fra skovbrug, 
  • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
  • bål, herunder bålfade.
Herudover omfatter forbuddet brug af:
  • grill*,
  • ildsteder,
  • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater
* Du må gerne bruge grill på et fast ubrændbart underlag.
 
Østsjællands Beredskab opfordrer til at være ekstra opmærksom i forhold til rygning samt bortskaffelse af aske. 
  • Lad aske blive i den tillukkede grill 
  • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

Selvom der kommer lidt nedbør i de kommende dage vil risikoen fortsat være høj. Østsjællands Beredskab følger situationen nøje, og vil naturligvis ophæve forbuddet så hurtigt som forholdene tillader det.

Sidst opdateret

12.06.2018